Studenci i doktoranci

Uwaga! W module Osoby ubiegające się o stopień doktora zasilanie masowe jest dostępne wyłącznie poprzez API REST. Zamieszczone poniżej specyfikacje XSD dla tego modułu mają charakter archiwalny.

Wersja aktualna

Wersja 8.0.0

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 8.0.0 2022-04-28 XSD Studenci .zip,
Ostatnia aktualizacja: 28-04-2022
Specyfikacja XSD 8.0.0 8.0.0 2022-04-28 Specyfikacja XSD 8.0.0 pdf,
Ostatnia aktualizacja: 16-09-2022
Studenci – przykładowy plik XML 8.0.0 2022-08-26 XML Studenci .zip,
Ostatnia aktualizacja: 26-08-2022

Wersje archiwalne

Wersja 7.6.1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 7.6.1 2019-11-27 XSD Studenci, XSD Doktoranci .zip,
Ostatnia aktualizacja: 27-09-2021
Specyfikacja XSD 7.6.1 7.6.1 2019-11-27 Specyfikacja XSD 7.6.1 pdf,
Ostatnia aktualizacja: 27-09-2021
Studenci – przykładowy plik XML 7.6.1 2019-11-27 XML Studenci .zip
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2020
Doktoranci – przykładowy plik XML 7.6.1 2019-11-27 XML Doktoranci .zip
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – studenci i doktoranci 7.6.1 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – studenci i doktoranci .pdf

Wersja 7.6

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – studenci, doktoranci. Specyfikacja XSD 7.6 2019-10-14 Specyfikacja XSD .pdf
Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Studenci .zip
Struktura pliku XML dla doktorantów (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Doktoranci .zip
Struktura pliku XML dla studentów, doktorantów w zakresie elementów wspólnych (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Wspólne .zip
Struktura pliku XML dla studentów, doktorantów w zakresie danych osobowych (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Osoba .zip

Pracownicy

Nowa wersja schematów dla pracowników

Opublikowane specyfikacje plików wymiany danych (XSD) zostały opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Poniższe schematy mają umożliwić przekazanie danych dotyczących pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora do Systemu POL-on 2.0.

Wersja aktualna wdrożona 14 grudnia 2021

Słowniki importu XML

Aktualnie słowniki domeny pracowników dostępne są w formie ogólnie dostępnych usług API REST pod adresem: Słowniki

Plik ze specyfikacją określa słowniki dostępne za pomocą powyższych usług.
W przyszłości dodana zostanie opcja pobrania słowników za pomocą eksportu do plików csv.

Wersja 8.5

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.5 2021-12-14 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.5 2021-12-14 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.5 2021-12-14 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.5 2021-12-14 Reguły biznesowe pracownicy .pdfOstatnia aktualizacja: 06-02-2023

Wersje archiwalne

Wersja 8.4

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.4 2021-07-15 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.4 2021-07-15 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.4 2021-07-15 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.4 2021-07-15 Reguły biznesowe – pracownicy.pdf .pdf

Wersja 8.3

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.3 2020-11-25 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.3 2021-01-05 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.3 2020-11-25 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.3 2021-04-28 Reguły biznesowe – pracownicy.pdf .pdf

Wersja 8.2

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.2 2020-08-10 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.2 2020-11-18 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.2 2020-02-26 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.2 2020-11-06 Reguły biznesowe – pracownicy.pdf .pdf

Wersja 8.1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.1 2020-01-17 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.1 2020-01-17 XSD Pracownicy .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.1 2020-01-17 XSD Pracownicy – plik importu .zip

Wersja 8.0

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.0 2019-10-14 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.0 2019-10-14 XSD Pracownicy .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.0 2019-10-14 XSD Pracownicy – plik importu .zip
Masowy import danych – osoby ubiegające się o stopień doktora. Specyfikacja XSD 8.0 2019-10-14 Specyfikacja XSD – osoby ubiegające się o stopień doktora .pdf
Struktura plików XML dla osób ubiegających się o stopień doktora (XSD) 8.0 2019-10-24 XSD Osoby ubiegające się o stopień doktora – plik importu .zip
Prezentacja zmian w domenie pracowników n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w pracownikach .pptx
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – pracownicy n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – pracownicy .pptx
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – osoby ubiegające się o stopień doktora n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – osoby ubiegające się o stopień doktora .pdf
Prezentacja – założenia ogólne wymiany danych POL-on 2.0 n/d 2019-10-29 Prezentacja wprowadzająca .pdf
Prezentacja zmian w API n/d 2019-10-29 Prezentacja API PBN .pdf

Pełny słownik stanowisk używanych w obecnym imporcie

W związku z wdrożeniem nowej siatki stanowisk aktualny mechanizm eksportu słowników jest niewystarczający w wypadku słowników związanych ze stanowiskami. Poniżej publikujemy słownik zawierający pełną siatkę stanowisk uwzględniającą także stanowiska historyczne oraz daty ich obowiązywania. Wszystko to w ujęciu typów podmiotów, które w aktualnym podejściu zaczęły mieć kluczowe znaczenie. Większość stanowisk historycznych zachowała swoje kody, jednak nie w każdym przypadku udało się je zachować.

Prośba więc o zweryfikowanie aktualnych słowników oraz wprowadzenie stosownych korekt.

Dane aktualnie zgromadzone w systemie zostały „zmapowane” tam, gdzie stare kody stanowisk nie mogły zostać zachowane (szczególnie w instytutach PAN).

Nowy słownik z siatką stanowisk POL-on 2.0

Nazwa dokumentu

Plik

Uwagi

Nowa siatka stanowisk POL-on 2.0 pelna_siatka_2020_06_04_wersja_dla_użytkowników plik .xlsx

Nowy słownik z siatką stanowisk POL-on 1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Nowa siatka stanowisk POL-on 1 2.0 2019-10-31 Siatka stanowisk plik .xlsx

Starsze wersje dokumentacji importu opisane są w poprzedniej wersji pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start

Osiągnięcia artystyczne pracowników i doktorantów

Schemat importu danych o osiągnięciach artystycznych

Poniższy schemat  umożliwia przekazanie danych dotyczących osiągnięć artystycznych pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora do Systemu POL-on 2.0.

Wersja aktualna

Wersja 1.0

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Specyfikacja XSD masowego importu osiągnięć artystycznych 1.0 2021-07-01 Specyfikacja XSD – osiągnięcia artystyczne .pdf
Struktura pliku XML dla osiągnięć artystycznych  (XSD)  1.0 2021-07-01 XSD Osiągnięcia artystyczne .zip
Osiągnięcia artystyczne – przykładowy plik XML  1.0 2021-07-01 XML – przykład osiągnięcia artystycznego .zip
Reguły biznesowe w obszarze osiągnięć artystycznych  1.0 2021-07-01 Reguły biznesowe – osiągnięcia artystyczne .pdf

Zobacz też:

API REST Harmonogram pracy Generowanie raportów