Studenci i doktoranci

Uwaga! W module Osoby ubiegające się o stopień doktora zasilanie masowe jest dostępne wyłącznie poprzez API REST. Zamieszczone poniżej specyfikacje XSD dla tego modułu mają charakter archiwalny.

Nowa wersja schematów dla studentów i doktorantów

Opublikowane specyfikacje plików wymiany danych (XSD) zostały opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Poniższe schematy mają umożliwić przekazanie danych dotyczących m.in. studentów i doktorantów w Systemie POL-on 1.0 i automatyczną migrację danych do Systemu POL-on 2.0. Funkcjonalność importu plików według poniższych schematów zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem wdrożeń nowego systemu, w grudniu 2019 r.

Wersja aktualna

Wersja 7.6.1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 7.6.1 2019-11-27 XSD Studenci, XSD Doktoranci .zip,
Ostatnia aktualizacja: 20-12-2019
Specyfikacja XSD 7.6.1 7.6.1 2019-11-27 Specyfikacja XSD 7.6.1 pdf,
Ostatnia aktualizacja: 05-02-2020
Studenci – przykładowy plik XML 7.6.1 2019-11-27 XML Studenci .zip
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2020
Doktoranci – przykładowy plik XML 7.6.1 2019-11-27 XML Doktoranci .zip
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – studenci i doktoranci 7.6.1 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – studenci i doktoranci .pdf
Reguły biznesowe w obszarze studentów 7.6.1 2020-03-09 Reguły biznesowe studenci .pdf

Wersje archiwalne

Wersja 7.6

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – studenci, doktoranci. Specyfikacja XSD 7.6 2019-10-14 Specyfikacja XSD .pdf
Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Studenci .zip
Struktura pliku XML dla doktorantów (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Doktoranci .zip
Struktura pliku XML dla studentów, doktorantów w zakresie elementów wspólnych (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Wspólne .zip
Struktura pliku XML dla studentów, doktorantów w zakresie danych osobowych (XSD) 7.6 2019-10-14 XSD Osoba .zip

Pracownicy

Nowa wersja schematów dla pracowników

Opublikowane specyfikacje plików wymiany danych (XSD) zostały opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Poniższe schematy mają umożliwić przekazanie danych dotyczących pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora do Systemu POL-on 2.0.

Wersja aktualna wdrożona 11 grudnia 2020

Wersja 8.3

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.3 2020-11-25 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.3 2021-01-05 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.3 2020-11-25 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.3 2021-01-07 Reguły biznesowe – pracownicy.pdf .pdf

 

Słowniki importu XML

Aktualnie słowniki domeny pracowników dostępne są w formie ogólnie dostępnych usług API REST pod adresem: Słowniki

Plik ze specyfikacją określa słowniki dostępne za pomocą powyższych usług oraz ich
W przyszłości dodana zostanie opcja pobrania słowników za pomocą eksportu do plików csv.

Wersje archiwalne

Wersja 8.2

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.2 2020-08-10 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.2 2020-11-18 XSD-pracownicy.zip .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.2 2020-02-26 XML pracownik – plik importowy .zip
Reguły biznesowe w obszarze pracowników 8.2 2020-11-06 Reguły biznesowe – pracownicy.pdf .pdf

Wersja 8.1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.1 2020-01-17 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.1 2020-01-17 XSD Pracownicy .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.1 2020-01-17 XSD Pracownicy – plik importu .zip

 

Wersja 8.0

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Masowy import danych – pracownicy. Specyfikacja XSD 8.0 2019-10-14 Specyfikacja XSD – pracownicy .pdf
Struktura plików XML dla pracowników (XSD) 8.0 2019-10-14 XSD Pracownicy .zip
Przykładowy plik XML dla pracowników (XML) 8.0 2019-10-14 XSD Pracownicy – plik importu .zip
Masowy import danych – osoby ubiegające się o stopień doktora. Specyfikacja XSD 8.0 2019-10-14 Specyfikacja XSD – osoby ubiegające się o stopień doktora .pdf
Struktura plików XML dla osób ubiegających się o stopień doktora (XSD) 8.0 2019-10-24 XSD Osoby ubiegające się o stopień doktora – plik importu .zip
Prezentacja zmian w domenie pracowników n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w pracownikach .pptx
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – pracownicy n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – pracownicy .pptx
Prezentacja zmian w plikach wymiany danych XML – osoby ubiegające się o stopień doktora n/d 2019-10-29 Prezentacja zmian w XSD – osoby ubiegające się o stopień doktora .pdf
Prezentacja – założenia ogólne wymiany danych POL-on 2.0 n/d 2019-10-29 Prezentacja wprowadzająca .pdf
Prezentacja zmian w API n/d 2019-10-29 Prezentacja API PBN .pdf

Pełny słownik stanowisk używanych w obecnym imporcie

W związku z wdrożeniem nowej siatki stanowisk aktualny mechanizm eksportu słowników jest niewystarczający w wypadku słowników związanych ze stanowiskami. Poniżej publikujemy słownik zawierający pełną siatkę stanowisk uwzględniającą także stanowiska historyczne oraz daty ich obowiązywania. Wszystko to w ujęciu typów podmiotów, które w aktualnym podejściu zaczęły mieć kluczowe znaczenie. Większość stanowisk historycznych zachowała swoje kody, jednak nie w każdym przypadku udało się je zachować.

Prośba więc o zweryfikowanie aktualnych słowników oraz wprowadzenie stosownych korekt.

Dane aktualnie zgromadzone w systemie zostały „zmapowane” tam, gdzie stare kody stanowisk nie mogły zostać zachowane (szczególnie w instytutach PAN).

Nowy słownik z siatką stanowisk POL-on 2.0

Nazwa dokumentu

Plik

Uwagi

Nowa siatka stanowisk POL-on 2.0 pelna_siatka_2020_06_04_wersja_dla_użytkowników plik .xlsx

Nowy słownik z siatką stanowisk POL-on 1

Nazwa dokumentu Wersja XSD Data utworzenia Plik Uwagi
Nowa siatka stanowisk POL-on 1 2.0 2019-10-31 Siatka stanowisk plik .xlsx

Starsze wersje dokumentacji importu opisane są w poprzedniej wersji pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start


Zobacz też:

API REST Harmonogram pracy Generowanie raportów