Jeśli masz już zatwierdzone dane sprawozdania oraz wypełniony i zeskanowany dokument oświadczenia o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym, przyszedł czas na wysłanie sprawozdania do ministerstwa. Więcej na temat terminu złożenia sprawozdania znajdziesz tutaj.

Upewnij się, że w podpisanym dokumencie oświadczenia wszystko zostało wypełnione.

W celu wysłania sprawozdania do ministerstwa kliknij przycisk „Wyślij sprawozdanie”. Pojawi się na ekranie opcja do załączenia wypełnionego i podpisanego pliku oświadczenia. Jeśli jeszcze nie pobrałeś oświadczenia. Możesz zrobić to tuż przed wysłaniem klikając w link „pobierz oświadczenie”.

Aby dodać plik oświadczenia, skorzystaj z przycisku „Załącz”. Dodanie pliku z oświadczeniem jest wymagane. Oświadczenie musi być w formacie pdf.  Jeśli nie załączysz oświadczenia, przy próbie wysłania sprawozdania system zwróci komunikat „Brak pliku”.

Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu. Zostaną one wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem. Nie są to jednak kroki wymagane.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Dopełniłeś wszystkich formalności? Teraz możesz wysłać sprawozdanie do ministerstwa korzystając z przycisku „Wyślij sprawozdanie”.

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie zobaczysz komunikat, że sprawozdanie zostało wysłane oraz zmieni się staus sprawozdania na „Wysłany do ministerstwa”.

Dodatkowo w danych sprawozdania pojawią się dane osoby zatwierdzającej oraz data zatwierdzenia sprawozdania w systemie POL-on.

Uwaga! Po wysłaniu sprawozdania nie ma możliwości poprawy danych sprawozdania, znikają wszelkie akcje umożliwiające edycję. Jeśli sprawozdanie twojej instytucji wymaga zmiany, zwróć się z prośbą do ministerstwa o odesłanie sprawozdania do korekty.