W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencje odbyły się:

  • 11.12.2019 r. w Warszawie,
  • 13.12.2019 r. w Gdańsku,
  • 16.12.2019 r. w Krakowie.

Pod poniższymi linkami zamieszczamy materiały z konferencji.

Harmonogram prac

Pracownicy i Studenci

Procesy awansowe

PBN 2.0

SEDN