W związku z tym, iż do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r. umożliwiliśmy użytkownikom migrację danych wprowadzonych do POL-on 1.

Migracja dotyczy danych, dla których data rozpoczęcia projektu jest równa lub większa od 1.01.2017 r. 

Przeniesienie projektów naukowych z POL-on 1 do właściwego zbioru danych  w POL-on 2.0 nie dokona się automatycznie, ale będzie wymagało wskazania rekordów

Aby dokonać migracji danych o projektach naukowych potrzebujesz roli edycyjnej do modułu INST_PROJEKTY_NAUK_ADM nadanej na całość uczelni.

Proces migracji danych z POL-on 1 do POL-on 2.0 obejmuje kilka etapów i są to:

  1. Przefiltrowanie rekordów z POL-on 1.0,
  2. Weryfikacja pojedynczych rekordów,
  3. Przeniesienie rekordów do właściwego zbioru danych.

Edycja danych w projektach naukowych wprowadzonych do POL-on 1 jest możliwa po przeniesieniu ich do właściwego zbioru danych.

Przefiltrowanie rekordów z POL-on 1.0

Aby przefiltrować projekty naukowe wprowadzone w POL-on 1, dla których data rozpoczęcia jest równa lub większa od 1.01.2017 r. użyj filtra zestawienia, znajdującego się po lewej stronie wykazu. Przy atrybucie „Zbiór danych” wybierz „Dane z POL-on 1.0” z rozwijanego menu.

Atrybut „Zbiór danych” przyjmuje domyślną wartość „Zarejestrowana działalność naukowa”. Jest to właściwy zbiór danych dotyczących projektów naukowych, który będzie przekazywany na potrzeby ewaluacji.

Kliknij w przycisk „Szukaj” żeby przefiltrować dane.

System wyświetli ci odnalezione rekordy w widoku tabelarycznym. Każdy wiersz zestawienia odpowiada jednemu projektowi naukowemu zarejestrowanemu w POL-on 1.

Przejdź do danych szczegółowych projektu, który ma zostać przeniesiony do POL-on 2.0, klikając w odpowiedni wiersz tabeli.

Weryfikacja pojedynczego rekordu

Aby dokonać weryfikacji danego rekordu projektu naukowego użyj przycisku „Wybierz”, dostępnego na górze strony (w danych szczegółowych przefiltrowanego rekordu).

Następnie potwierdź chęć zaimportowania projektu naukowego do POL-on 2.0. System poinformuje cię o przeniesieniu rekordu do zbioru danych właściwych.

Po wskazaniu i przeniesieniu rekordów z POL-on 1, dane należy uzupełnić do zakresu wymaganego aktualnymi przepisami prawnymi.

Uzupełnienie danych w zaimportowanym rekordzie 

Uzupełnij lub popraw dane o projekcie naukowym w sekcjach, które zostały oznaczone alertem błędu. Skorzystaj z przycisku „Edytuj” dostępnego pod nazwą projektu naukowego. 

W celu zapoznania się z zakresem danych wymagających poprawy lub przejścia do konkretnych sekcji formularza skorzystaj z informacji i linków zawartych w sekcji „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia”.

Proces uzupełniania danych został opisany we wpisie rejestracji nowego projektu naukowego link