Zestawienie studiów i uruchomień na kierunku współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję umożliwia podgląd informacji o kierunkach wspólnych rejestrowanych przez inną uczelnię lub instytucję, wskazującą naszą jednostkę jako współprowadzącą. W zestawieniu tym nie znajdziesz studiów i uruchomień na kierunku rejestrowanych przez twoją jednostkę. Znajdują się one w „Zestawieniu studiów i uruchomień”.

Aby podejrzeć informacje o kierunkach współprowadzonych przez naszą uczelnię lub instytucję, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Kierunki studiów”. Następnie wybierz „Zestawienie studiów współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję”.

Widok tabelaryczny i widok listy

Zestawienie studiów i uruchomień na kierunku współprowadzonych przez twoją instytucję jest dostępne w dwóch widokach: tabelarycznym lub listy. Dla każdego kierunku widoczna jest jego lista uruchomień.

W widoku domyślnym – listy zobaczysz:

 • dostępne filtry oraz wyszukiwarkę kierunków (lewa kolumna);
 • listę kierunków twojej instytucji, zawierającą nazwę i nowy kod (środkowa kolumna);
 • podgląd podstawowych informacji na temat zaznaczonego kierunku (prawa kolumna).

Nazwa kierunku w nagłówku tej kolumny jest aktywnym linkiem. Kliknij w nią, aby przejść do szczegółów kierunku.

Filtrowanie i prezentacja wyników przebiega analogicznie do zestawienia studiów i uruchomień.

Aby przejść z widoku listy do widoku tabelarycznego kliknij w ikonę tabeli w prawym górnym rogu ekranu.

Tabela zawiera nazwę kierunku, kody, poziom, profil, status, instytucję prowadzącą i jednostki organizacyjne. Kliknięcie w wiersz z danymi o kierunku spowoduje przejście do szczegółowych informacji na jego temat.

Dane o kierunku na studiach współprowadzonych zostały pogrupowane w poniższych sekcjach:

 • Aktualne dane,
 • Historia zmian nazw,
 • Lista dyscyplin,
 • Zmiany statusu,
 • Opłaty,
 • Liczba godzin zajęć,
 • Współczynnik kosztochłonności,
 • Historia zmian instytucji prowadzącej studia.

Ze szczegółami sekcji możesz zapoznać się we wpisie o zakresie danych o kierunku.

Widok domyślny po wejściu w szczegóły kierunku współprowadzonego przedstawia dane aktualne (pierwsza zakładka) i obejmuje:

 • Dane podstawowe,
 • Dyscypliny,
 • Instytucje prowadzące i współprowadzące (wraz z okresem współprowadzenia studiów od – do),
 • Jednostki organizacyjne,
 • Podstawę prawną.