Scenariusz 1.

Student jest rejestrowany na 1 semestr uruchomienia I na kierunku A w połowie roku akademickiego. (W tym przykładzie student skończy studia 6 semestralne w połowie roku akademickiego, przy braku przerw w studiowaniu).

Planowy termin ukończenia studiów wynika z liczby semestrów, np. studia rozpoczynające się w semestrze letnim trwające 7 lub 3 semestry będą się kończyły z końcem roku akademickiego, tj. 30 września.

Zapoznaj się z wpisami pomocy: