Poniżej przedstawiamy „z lotu ptaka” procedurę składania i akceptacji sprawozdania z wykorzystania subwencji, a także objaśniamy statusy towarzyszące poszczególnym etapom.

Aktualny status widać zawsze:

  • na kaflu „Sprawozdanie z wykorzystania subwencji”,
  • obok nagłówka strony „Sprawozdanie z wykorzystania subwencji”

w postaci ikony. Po najechaniu na nią kursorem pojawia się dodatkowo tooltip z opisem.

UWAGA! Wypełniając szablon sprawozdania z wykorzystania subwencji danymi podajemy kwoty w tysiącach złotych z jednym miejscem po przecinku.

1. Udostępnienie szablonu sprawozdania

Na początku czerwca 2020 r., w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w POL-onie 2.0, zostało udostępnione „Sprawozdanie z wykorzystania subwencji” oraz możliwość pobrania szablonu sprawozdania.

Sprawozdanie jest widoczne dla tych instytucji, które są zobowiązane do jego złożenia. Instytucje te są co roku określane przez ministerstwo i ich lista może być różna rok do roku.

Od chwili udostępnienia sprawozdania do chwili, gdy pobierzesz szablon będziesz widział status „Gotowy do pobrania”. 

2. Pobranie szablonu sprawozdania

Pierwszy krok, jaki powinieneś wykonać w procedurze składania sprawozdania, to właśnie pobranie i zapisanie pliku xlsx z szablonem sprawozdania. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Aby to zrobić, musisz posiadać rolę INST_FIN. Więcej na temat niezbędnych ról przeczytasz tutaj.

Po pobraniu szablonu status sprawozdania zmienia się na „Edycja”. 

Teraz uzupełnij pobrany plik danymi twojej instytucji. Jak widzisz, edycja sprawozdania przebiega poza systemem POL-on. Więcej na temat tego, jak należy wypełnić sprawozdanie dla poszczególnych typów instytucji przeczytasz w objaśnieniach, które można pobrać tutaj. Gdy zakończysz uzupełnianie sprawozdania, przejdź do kolejnego kroku w POL-onie.

3. Importowanie sprawozdania

Gdy już uzupełniłeś plik danymi swojej instytucji, wgraj go do systemu POL-on. W tym celu kliknij w przycisk „Importuj sprawozdanie”, a następnie załącz plik ze sprawozdaniem. Więcej na temat wysyłania pliku przeczytasz tutaj.

Po zaimportowaniu pliku, jest on widoczny w zakładce „Dane sprawozdania”. Możesz w każdej chwili go pobrać za pomocą przycisku „Pobierz sprawozdanie”.

Uwaga! Pobranie tego pliku nie usuwa go z POL-onu. Tak naprawdę, pobierasz kopię zaimportowanego wcześniej pliku.

Jeżeli plik zawiera błędy, system wyświetli komunikat. Dodatkowo, w zakładce „Błędy walidacji” możesz pobrać i zapoznać się ze zbiorczym raportem błędów walidacji. Więcej na temat błędów w pliku sprawozdania przeczytasz tutaj.

Popraw sprawozdanie i zaimportuj je jeszcze raz (ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”). Nowe sprawozdanie zastąpi dotychczasowe.

Nie ma konieczności usuwania uprzednio wgranego pliku sprawozdania. Wystarczy ponownie wgrać poprawione dane. System poinformuje cię, że wcześniejsze dane zostaną nadpisane aktualnie wgrywanymi. Jeśli chcesz, aby dane zostały poprawione, potwierdź import pliku.

Ponadto, na tym etapie możesz w każdej chwili ponownie wgrać plik ze sprawozdaniem, nawet jeżeli nie wystąpiły błędy walidacji (np. gdy zorientujesz się, że załączyłeś nieprawidłowy plik lub chcesz uzupełnić dane). W tym celu ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”.

Uwaga! Nowy plik zastąpi dotychczasowe sprawozdanie.

4. Zatwierdzenie sprawozdania

Jeśli poprawnie zaimportowałeś plik (tzn. nie było w nim błędów walidacji) i nie chcesz nic w nim dalej zmieniać, przejdź do etapu zatwierdzania sprawozdania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Uzupełnij dane osoby do kontaktu: wejdź w zakładkę „Podsumowanie”, kliknij w przycisk „Koryguj” i podaj dane osoby.
  • Zatwierdź sprawozdanie: w zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Zatwierdź dane sprawozdania”.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Uwaga! Po zatwierdzeniu sprawozdania, zostaje zablokowana możliwość importu kolejnego pliku sprawozdania.

W tym momencie status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone”.

Nie jest to stan nieodwracalny. Na tym etapie możesz jeszcze powrócić do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Jest to możliwe tak długo, dopóki nie wyślesz sprawozdania do MNiSW.

5. Wysłanie sprawozdania do MNiSW

Zatwierdzone sprawozdanie należy wysłać do MNiSW za pośrednictwem systemu POL-on. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Pobierz oświadczenie o zgodności danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Po zatwierdzeniu sprawozdania, w zakładce „Dane sprawozdania”, w sekcji „Do pobrania” pojawił się przycisk, który umożliwia pobranie oświadczenia. Pobrane oświadczenie powinno zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez uprawnioną osobę w twojej instytucji (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), a następnie zeskanowane i zapisane w formacie pliku pdf.

  • Wyślij sprawozdanie. W zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Wyślij sprawozdanie”. W następnym kroku załącz podpisany i zeskanowany plik z oświadczeniem o zgodności danych (koniecznie w formacie pdf!). Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu.

Jeżeli nie pobrałeś oświadczenia o zgodności danych wcześniej, możesz to zrobić na tym etapie, klikając w komendę „pobierz oświadczenie” obok przycisku „Załącz”.

Możesz załączyć dodatkowy plik lub pliki, oprócz oświadczenia, które zostaną wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Całość zatwierdź przyciskiem „Wyślij sprawozdanie”.

Po tej operacji, status sprawozdania zmieni się na „Wysłane do ministerstwa”.

Teraz czekaj na akcję ze strony ministerstwa. Więcej na temat wysyłania sprawozdania do MNiSW przeczytasz tutaj.

6. Weryfikacja sprawozdania przez MNiSW

W wyniku poprzedniego kroku, dane sprawozdania zostają udostępnione ministerstwu. MNiSW zapoznaje się z otrzymanymi danymi i przeprowadza ich weryfikację. W jej wyniku MNiSW może wykonać jedną z dwóch czynności:

  • odesłać sprawozdanie z powrotem do korekty;
  • zatwierdzić sprawozdanie (od razu albo po powrocie z korekty).
7. Sprawozdanie odesłane do korekty

Jeśli w wyniku weryfikacji MNiSW odeśle sprawozdanie do korekty, status sprawozdania w POL-onie zmienia się na „Odesłane do korekty”. 

W zakładce „Komentarze” zobaczysz uwagi wprowadzone przez ministerstwo. Odblokowana zostaje możliwość edycji danych sprawozdania po twojej stronie. Wprowadź stosowane zmiany do sprawozdania, zgodnie z otrzymanymi uwagami.

8. Wysłanie sprawozdania do MNiSW po korekcie

Wyślij poprawiony plik sprawozdania do MNiSW, korzystając z przycisku „Wyślij ponownie”. Spowoduje to zablokowanie danych sprawozdania do edycji. Odsyłając sprawozdanie po korekcie, masz możliwość dodania komentarza i/lub pliku pdf.

Ponieważ zmieniasz dane zawarte w sprawozdaniu, upoważniona osoba w twojej instytucji powinna ponownie oświadczyć zgodność danych ze stanem faktycznym (zatwierdzić oświadczenie, pobrać oświadczenie, wydrukować je, wypełnić i podpisać, zeskanować oraz załączyć do POL-onu).

Ponowne wysłanie sprawozdania do MNiSW powoduje zmianę statusu na „Wysłane po korekcie”.

9. Zatwierdzenie sprawozdania przez MNiSW

Po otrzymaniu od ciebie prawidłowego sprawozdania – od razu albo po korekcie – MNiSW zatwierdza sprawozdanie.

Status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone przez ministerstwo”.

Schemat procesu:

 


Zobacz też:

Podmioty składające sprawozdanie + objaśnienia Pobieranie i wysyłanie sprawozdania

 

Zatwierdzanie sprawozdania Wysyłanie sprawozdania do ministerstwa