Konto w POL-onie

W dotychczasowym POL-onie użytkownik miał wybór, czy logować się za pomocą konta lokalnego (czyli za pomocą loginu i hasła przypisanego do użytkownika w POL-onie), czy też za pomocą konta centralnego (wybór ten był dokonywany raz).

 

W POL-onie 2.0 obowiązuje już zasada centralnego logowania. Użytkownicy mogą się do niego zalogować wyłącznie za pomocą MCL. Dlatego każdy użytkownik musi mieć założone konto w MCL i musi je połączyć ze swoim kontem w POL-onie.

 

Dane definiujące użytkownika w POL-onie i w MCL. Wprowadzanie i zmiana danych.

Dane nowego użytkownika do POL-onu wprowadza wyłącznie administrator (instytucji, podmiotu nadzorującego lub systemu). Natomiast konto w MCL użytkownik zakłada samodzielnie, wypełniając formularz rejestracyjny, dlatego dane tego samego użytkownika w POL-onie i MCL mogą się różnić. Najlepiej jest utrzymywać spójność tych danych, ale nie jest to konieczne.

Zmiany danych użytkownika w POL-onie może dokonać zarówno sam użytkownik, jak i administrator. Zmiany danych konta MCL może dokonać wyłącznie użytkownik. Zmiana danych użytkownika w POL-onie nie zmieni automatycznie danych użytkownika w MCL i odwrotnie.

Wyjątek: kiedy konto użytkownika w POL-onie zostanie podłączone do konta MCL, nazwa użytkownika w MCL staje się loginem do systemu POL-on. Nazwy użytkownika w MCL nie można zmienić.

Grafika poniżej przedstawia, jaki zestaw danych posiada użytkownik w systemie POL-on, a jaki w MCL:

Wylogowanie

Jeśli logujesz się do POL-onu za pomocą MCL, to uruchamiasz tzw. sesję centralną (która umożliwia Ci automatyczne logowanie do innych systemów OPI PIB). Gdy się wylogowujesz, to robisz to globalnie – sesja centralna jest kończona.

Jeśli użytkownik był zalogowany także do innych systemów dziedzinowych, to nie znaczy, że zostanie z nich automatycznie wylogowany. Zależy to od rozwiązań przyjętych w poszczególnych systemach dziedzinowych zintegrowanych z MCL-em (mogą być otwarte sesje lokalne dla innych systemów, która nie zostaną zakończone).
Poniższy schemat pokazuje działanie sesji centralnej i sesji lokalnych:


Zobacz nasze instrukcje:

Zakładanie konta w MCL (dla użytkownika)

 

Łączenie konta POL-on z MCL