Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.