Prezentowany film stanowi nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 r. i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.