Użytkownik zalogowany w kontekście ministerstwa posiada dostęp do danych instytucji szkolnictwa wyższego i nauki jedynie w przypadku gdy posiada rolę:

  • MIN_JEDNOSTKI_ADM  – Pracownik ministerstwa zarządzający danymi uczelni, lub
  • MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM – Pracownik ministerstwa zarządzający danymi jednostek naukowych

Dostęp do danych możliwy jest z poziomu menu: Instytucje

W obecnej wersji systemu dostępne są operacje:

  • dodanie nowej instytucji
  • wyszukiwanie i przeglądanie danych instytucji
  • dodanie nowej nazwy
  • dodanie organu nadzorującego