Korekta uruchomienia oznacza poprawienie błędnie wskazanych studiów w danych studenta. W konsekwencji korekty pojawi się:

  • właściwa, nowa nazwa kierunku – w przypadku przypisania studenta do uruchomienia ze starą nazwą,
  • właściwa forma studiów – w przypadku omyłkowego przypisania studenta do formy stacjonarnej lub niestacjonarnej kierunku,
  • właściwy język kształcenia lub język filologii – w przypadku błędnego przypisania studenta do uruchomienia prowadzonego w innym języku.

Korekta nie dotyczy sytuacji przejścia studenta z jednej formy studiów na drugą (np. ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne). Taki proces odzwierciedlamy w systemie zgodnie ze scenariuszem opublikowanym tutaj.

UWAGA! Korekta uruchomienia możliwa jest tylko w ramach uruchomień tego samego kierunku studiów – dla studiów, które zostały przypisane do kierunku z POL-on 2.0. Korekta nie jest możliwa dla studiów, które były w całości realizowane na kierunku z POL-on 1.0!

W przypadku studiów rozpoczętych przed 1.10.2019 r., które były kontynuowane, korekta dotyczy tylko semestrów przypisanych do kierunku z POL-on 2.0.

Jeżeli studia rozpoczęły się bez przypisania do kierunku, korekta dotyczy tylko semestrów przypisanych do kierunku.

Aby dokonać korekty uruchomienia odnajdź studenta w wykazie, a następnie przejdź do szczegółów jego danych. Wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”. W kolejnym kroku przejdź do danych o studiach, korzystając z linku aktywnego ukrytego pod nazwą kierunku.

W naszym przykładzie studenta przypisano do nieprawidłowego uruchomienia kierunku Architektura (kod uruchomienia: 3036, uruchomienie stacjonarne w języku polskim).

W danych o studiach użyj przycisku „Koryguj uruchomienie”, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Wyszukaj właściwe uruchomienie (w ramach tego samego kierunku), korzystając z wyszukiwania po nazwie lub kodzie uruchomienia.

  • W przypadku wskazania wyszukiwania po nazwie – wprowadź nazwę studiów. System wyświetli ci inne uruchomienia tego kierunku.
  • W przypadku wskazania wyszukiwania po kodzie – wprowadź numer kodu uruchomienia.

Wskaż właściwe uruchomienie, a następnie użyj przycisku „Zapisz”. W kolejnym kroku potwierdź chęć korekty uruchomienia.

System poinformuje cię o skorygowaniu uruchomienia (kod uruchomienia: 10330, studia stacjonarne w języku angielskim).

Studia po korekcie uruchomienia podlegają pełnej walidacji.