Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy 2.0 kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Kiedy to nastąpi, wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji. Kliknij w opcję „Zakończ kształcenie”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wskazać datę. Możesz ją wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie. Następnie zatwierdź klikając w przycisk „Zapisz”. Informacja o zakończeniu kształcenia zostanie dodana.

Po dodaniu informacji o zakończeniu kształcenia, możesz poprawić datę albo w ogóle usunąć tę informację, jeżeli była błędna. W tym celu kliknij w przycisk „Akcje” i ponownie wybierz opcję „Zakończ kształcenie”. Po kliknięciu w nią otworzy się okno dialogowe, w którym możesz podać inną datę zakończenia kształcenia. Po kliknięciu w ikonę kalendarza możesz też wybrać komendę „Wyczyść”, widoczną w prawym dolnym rogu kalendarza. Spowoduje to usunięcie daty, a tym samym usunięcie informacji o zakończeniu kształcenia. Na koniec potwierdź klikając w przycisk „Zapisz”.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Zawieszenie kształcenia

 

Skreślenie doktoranta Usuwanie kształcenia