Scenariusz 1.

Student po pierwszym roku studiów bierze roczny urlop dziekański. Przez okres trwania urlopu jest przypisywany do ostatniego zaliczonego semestru (semestr 2). Po powrocie z urlopu jest przypisywany do realizowanych semestrów.

Ze względu na sprawozdawczość GUS i obliczenia na potrzeby kontroli świadczeń w trakcie urlopu studenta należy rejestrować semestry studiów.