Dodanie oświadczenia o upoważnieniu podmiotu do wykazania osiągniecia twórcy w procesie ewaluacji wymaga wcześniejszego  powiązania twórcy z pracownikiem lub doktorantem twojej instytucji. Proces ten został opisany we wpisie dotyczącym rejestracji nowego patentu na wynalazek.

Dane dotyczące patentu umieszczone są w trzech zakładkach:

  • Patent,
  • Oświadczenia,
  • Historia zmian patentów.

Aby dodać oświadczenie dla twórcy patentu powiązanego z pracownikiem lub doktorantem Twojej instytucji do wcześniej zapisanego rekordu wyszukaj patent w wykazie, a następnie przejdź do sekcji „Oświadczenia”.

Użyj przycisku „+” przy nazwisku twórcy.

Możesz dodać tylko jedno oświadczenie pracownikowi lub doktorantowi w danym patencie w wykazanym patencie przez instytucję.

Jeśli na liście pojawi się więcej pracowników lub doktorantów należy dodać oświadczenie każdemu z nich.

Po kliknięciu w akcję dodaj oświadczenie uzupełnij dziedzinę i dyscyplinę oraz datę złożenia oświadczenia. Zapisz dane za pomocą przycisku zapisu, znajdującego się na dole strony.

Dane dotyczące oświadczenia możesz edytować, usuwać. W tym celu użyj odpowiednich ikon. Akcje te także wymagają zapisu.

Archiwum oświadczeń prezentuje historię zmian w oświadczeniu.