W dziale II planu rzeczowo-finansowego można wykazać Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni. Pobrany z systemu POL-on szablon Excela zawiera przykładową sekcję dla takiego funduszu.

 

Twoja uczelnia nie posiada innych funduszy? Usuń sekcję przykładową, która jest w pobranym szablonie.

Uwaga! Usuń samą sekcję dotyczącą funduszu, pozostawiając w wierszu bez zmian nagłówek „Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni”

 

Twoja uczelnia posiada więcej niż 1 taki fundusz? Skopiuj część zawierającą sekcję przykładową tyle razy ile posiadasz funduszy do wprowadzenia.

Aby skopoiwać, zaznacz całą sekcję (bez nagłówka), kliknij prawy przycisk myszy i z okienka z opcjami wybierz akcję KOPIUJ

Aby wstawić skopiowane wiersze, kliknij w kolumnie A poniżej ostatnio dodanego funduszu (nie zostawiaj pustych wierszy między funduszami), kliknij prawy przycisk myszy i z okienka z opcjami wybierz akcję WSTAW

Po skopiowaniu należy dla każdej skopiowanej sekcji koniecznie dodać:

  • nazwę funduszu
  • ponumerować wiersze z zachowaniem kolejności względem istniejących już wierszy.

Nie należy zmieniać nazw podanych dla wierszy.

 

Uwaga! W przypadku kiedy nie podasz nazwy funduszu lub numeracja wierszy będzie błędna (bez zachowania kolejności), system zwróci błąd.