Raport ten służy zapoznaniu się z informacjami o starych oświadczeniach do liczby N pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31. 

Rozszerzony raport pracowników według stanu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31 dostępny jest z poziomu obszaru Pracownicy.

Metodologia zestawienia

Zestawienie prezentuje:

 • Pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31 spełniających kryteria zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia;
 • Posiadających aktywne stare oświadczenie N ważne na dzień 2017-12-31 dla którego:
  • data obowiązywania od jest <= (mniejsza/równa) 2017-12-31,
  • data obowiązywania do jest >= (większa/równa) 2017-12-31 lub pusta,
  • oświadczenie złożone na rok 2018 lub bezterminowe,
  • oświadczenie nie zostało odwołane.

Jeśli pracownik posiadł więcej niż jedno oświadczenie o zliczeniu do liczby N spełniające wyżej wymienione kryteria, zostały wylistowane daty obowiązywania wszystkich takich oświadczeń.

Parametry oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach oraz udziałów w dyscyplinach wyznaczono na dzień 2018-12-31.

W przypadku  braku udziałów na ten dzień wykazane zostały pierwsze wprowadzone po 2018-12-31.

Warunkiem koniecznym do wykazania dyscyplin oraz ich udziałów było powiązanie oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach z  zatrudnieniem  pracownika w jednostce (z uwzględnieniem warunków zatrudnienia) ze stanem na dzień 2018-12-31.

Wszystkie pozostałe parametry zatrudnienia, jak również atrybuty charakteryzujące pracownika określono na dzień 2017-12-31.

Raport obejmuje następujące dane:

 • UUID
 • Stopień/tytuł
 • Imię i nazwisko
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
 • Cudzoziemiec
 • Obywatelstwo
 • Płeć
 • Kraj urodzenia
 • Rok urodzenia
 • Zatrudnienie
 • Podstawowe miejsce pracy
 • Inna osoba prowadząca zajęcia
 • Wymiar etatu
 • Wielkość etatu
 • Wielkość etatu (prezentacja dziesiętna)
 • Jednostka
 • Zatrudnienie od
 • Zatrudnienie do
 • Warunki zatrudnienia od
 • Warunki zatrudnienia do
 • Data złożenia oświadczenia
 • Oświadczenie o dyscyplinach
 • Oświadczona dyscyplina pierwsza
 • Prowadzone badania dyscyplina pierwsza
 • Oświadczona dyscyplina druga
 • Prowadzone badania dyscyplina druga
 • Procentowy udział dyscyplina pierwsza
 • Ilość oświadczonych dyscyplin
 • Oświadczenie N 2017
 • Data złożenia oświadczenia N 2017
 • Data zakończenia oświadczenia N 2017
 • Proporcje w dyscyplinach
 • Charakter pracy
 • Grupa stanowisk
 • Stanowisko kod
 • Stanowisko nazwa
 • Stanowisko inne

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR lub INST_NAUK_PR (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportu przebiega analogicznie do innych raportów zgodnie ze ścieżką opisaną tu.