Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji czy w systemie POL-on 2.0 nie zostały wprowadzone błędne dane. Zestawienia dostępne w tym obszarze mogą być wykorzystywane w celach audytowych.

Informacje o udostępnieniu nowych raportów mających na celu poprawę jakości danych gromadzonych w POL-on będą wysyłane do zainteresowanych drogą mailową.

Aktualnie w obszarze udostępniono:

 • Nieprawidłowe dyscypliny w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020; role: INST_DR_DRHAB, INST_DR_DRHAB_PODGLAD
 • Pracownicy dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu) rekordy, w których brak danych tj. płeć, obywatelstwo, kraj urodzenia, rok urodzenia ; role: INST_PR, INST_NAUK_PR
 • Nieoznaczona dyscyplina wiodąca; role: INST_KIERUNKI_ADM,  INST_KIERUNKI_PODGLAD
 • Osoby dla których nie wprowadzono danych o nadaniu stopnia w module Postępowania awansowe; role: INST_PR_DOKTORANCI, INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD

Nieprawidłowe dyscypliny w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni lub instytucji naukowej,
 • Jednostka, która nadała stopień,
 • PESEL,
 • Obszar>Dziedzina>Dyscyplina,
 • Kontekst.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_DR_DRHAB; INST_DR_DRHAB_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni).

 • Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

 

Pracownicy dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu)

Obejmuje on zakres następujących danych:

 • UUID instytucji,
 • Nazwa instytucji,
 • Imiona i nazwisko,
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Płeć,
 • Uwagi,
 • Cudzoziemiec,
 • Zatrudnienie,
 • Zatrudnienie (od – do),
 • Warunki zatrudnienia (od – do).

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR, INST_NAUK_PR (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport prezentuje zatrudnienia wraz z danymi osobowymi pracowników posiadających aktywne zatrudnienie po 2018-10-01 w jednostce, dla których nie zostały uzupełnione jedne z poniższych pól:

 • Płeć,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia,
 • Rok urodzenia.

Raport uwzględnia okres obowiązywania danych osobowych w kontekście całego zatrudnienia pracownika w jednostce (z uwzględnieniem warunków zatrudnienia). Informacja o braku obowiązywania wpisu została określona w kolumnie ,,Uwagi”.

Nieoznaczona dyscyplina wiodąca

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni,
 • Nowy kod kierunku,
 • Filia,
 • Nazwa kierunku,
 • Poziom kierunku,
 • Profil kierunku,
 • Dziedzina>Dyscyplina,
 • Udział procentowy dyscypliny.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Osoby dla których nie wprowadzono danych o nadaniu stopnia 

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_DOKTORANCI lub INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Pusty raport oznacza brak osób z brakami w danych.

 

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.