Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji czy w systemie POL-on 2.0 nie zostały wprowadzone błędne dane. Zestawienia dostępne w tym obszarze mogą być wykorzystywane w celach audytowych.

Informacje o udostępnieniu nowych raportów mających na celu poprawę jakości danych gromadzonych w POL-on będą wysyłane do zainteresowanych drogą mailową.

Aktualnie w obszarze udostępniono:

 • Raport studentów z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
 • Raport nieprawidłowych dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020,
 • Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków,
 • Raport pracowników dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
 • Raport nieoznaczonej dyscypliny wiodącej.

Raport studentów z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu)

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Uczelnia
 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Numer dokumentu tożsamości
 • Kraj wydania dokumentu tożsamości
 • Rodzaj dokumentu tożsamości
 • Data zarejestrowania
 • Data ukończenia
 • Data skreślenia
 • Moduł

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Pusty raport oznacza brak studentów z nieprawidłowymi datami.

Raport nieprawidłowych dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni lub instytucji naukowej,
 • Jednostka, która nadała stopień,
 • PESEL,
 • Obszar>Dziedzina>Dyscyplina,
 • Kontekst.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_DR_DRHAB; INST_DR_DRHAB_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni).

Raport pracowników dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu)

Obejmuje on zakres następujących danych:

 • UUID instytucji,
 • Nazwa instytucji,
 • Imiona i nazwisko,
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Płeć,
 • Uwagi,
 • Cudzoziemiec,
 • Zatrudnienie,
 • Zatrudnienie (od – do),
 • Warunki zatrudnienia (od – do).

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR, INST_NAUK_PR (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport prezentuje zatrudnienia wraz z danymi osobowymi pracowników posiadających aktywne zatrudnienie po 2018-10-01 w jednostce, dla których nie zostały uzupełnione jedne z poniższych pól:

 • Płeć,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia,
 • Rok urodzenia.

Raport uwzględnia okres obowiązywania danych osobowych w kontekście całego zatrudnienia pracownika w jednostce (z uwzględnieniem warunków zatrudnienia). Informacja o braku obowiązywania wpisu została określona w kolumnie ,,Uwagi”.

Raport nieoznaczonej dyscypliny wiodącej

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni,
 • Nowy kod kierunku,
 • Filia,
 • Nazwa kierunku,
 • Poziom kierunku,
 • Profil kierunku,
 • Dziecina>Dyscyplina,
 • Udział procentowy dyscypliny.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM; INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportu przebiega analogicznie do innych raportów.