Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji czy w systemie POL-on 2.0 nie zostały wprowadzone błędne dane. Zestawienia dostępne w tym obszarze mogą być wykorzystywane w celach audytowych.

Informacje o udostępnieniu nowych raportów mających na celu poprawę jakości danych gromadzonych w POL-on będą wysyłane do zainteresowanych drogą mailową.

Aktualnie w obszarze udostępniono:

 • Nieprawidłowe dyscypliny w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020; role: INST_DR_DRHAB, INST_DR_DRHAB_PODGLAD
 • Studenci z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu); role: INST_PR_WS, INST_PR_WS_PODLAD
 • Niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków; role: INST_PR_WS, INST_PR_WS_PODLAD, INST_KIERUNKI_ADM  INST_KIERUNKI_PODGLAD
 • Pracownicy dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu) rekordy, w których brak danych tj. płeć, obywatelstwo, kraj urodzenia, rok urodzenia ; role: INST_PR, INST_NAUK_PR
 • Nieoznaczona dyscyplina wiodąca; role: INST_KIERUNKI_ADM,  INST_KIERUNKI_PODGLAD
 • Osoby dla których nie wprowadzono danych o nadaniu stopnia w module Postępowania awansowe; role: INST_PR_DOKTORANCI, INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • Inwestycje, które nie spełniają warunków migracji do POL-on 2.0; role: INST_INWESTYCJE_ADM, INST_INWESTYCJE_PODLAD

Nieprawidłowe dyscypliny w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni lub instytucji naukowej,
 • Jednostka, która nadała stopień,
 • PESEL,
 • Obszar>Dziedzina>Dyscyplina,
 • Kontekst.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_DR_DRHAB; INST_DR_DRHAB_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni).

Studenci z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu)

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Uczelnia
 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Numer dokumentu tożsamości
 • Kraj wydania dokumentu tożsamości
 • Rodzaj dokumentu tożsamości
 • Data zarejestrowania
 • Data ukończenia
 • Data skreślenia
 • Moduł

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Pusty raport oznacza brak studentów z nieprawidłowymi datami.

Pracownicy dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu)

Obejmuje on zakres następujących danych:

 • UUID instytucji,
 • Nazwa instytucji,
 • Imiona i nazwisko,
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Płeć,
 • Uwagi,
 • Cudzoziemiec,
 • Zatrudnienie,
 • Zatrudnienie (od – do),
 • Warunki zatrudnienia (od – do).

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR, INST_NAUK_PR (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport prezentuje zatrudnienia wraz z danymi osobowymi pracowników posiadających aktywne zatrudnienie po 2018-10-01 w jednostce, dla których nie zostały uzupełnione jedne z poniższych pól:

 • Płeć,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia,
 • Rok urodzenia.

Raport uwzględnia okres obowiązywania danych osobowych w kontekście całego zatrudnienia pracownika w jednostce (z uwzględnieniem warunków zatrudnienia). Informacja o braku obowiązywania wpisu została określona w kolumnie ,,Uwagi”.

Nieoznaczona dyscyplina wiodąca

Obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni,
 • Nowy kod kierunku,
 • Filia,
 • Nazwa kierunku,
 • Poziom kierunku,
 • Profil kierunku,
 • Dziecina>Dyscyplina,
 • Udział procentowy dyscypliny.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Osoby dla których nie wprowadzono danych o nadaniu stopnia w module Postępowania awansowe

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_DOKTORANCI lub INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Pusty raport oznacza brak osób z brakami w danych.

Inwestycje, które nie spełniają warunków migracji do POL-on 2.0

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa
 • Data rozpoczęcia realizacji inwestycji
 • Data zakończenia realizacji inwestycji
 • Status inwestycji
 • Łączny koszt
 • Opis

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_INWESTYCJE_ADM lub INST_INWESTYCJE_PODLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.