Moduł Centralnego Logowania MCL daje możliwość pojedynczego logowania (SSO) i tym samym uzyskania dostępu do wszystkich zasobów, do których mamy uprawnienia.

Tak było:

Tak jest:

Jest to rozwiązanie, które ułatwia płynny dostęp do wielu systemów z wykorzystaniem jednego loginu i jednego hasła. Mając jedno konto, prowadzimy tylko jedną politykę bezpieczeństwa. Obowiązek zmiany hasła co 30 dni dotyczy tylko jednego konta i jest mniej uciążliwy.

Aktualnie w ramach MCL zintegrowane są następujące systemy: POL-on, ORPPD, PBN, JSA, INVENTORUM, Nauka Polska. W przyszłości planujemy integrowanie kolejnych systemów.

Aby logowanie do poszczególnych systemów OPI PIB za pomocą MCL było możliwe:

  • system taki musi być zintegrowany z MCL (odpowiada za to OPI PIB);
  • użytkownik musi być zarejestrowany w danym systemie (w POL-onie konto zakłada administrator systemu);
  • użytkownik musi mieć założone konto MCL (robi to samodzielnie) i musi je podłączyć do „swojego” konta w danym systemie (proces podłączenia inicjuje administrator systemu POL-on, a kończy sam użytkownik).