Scenariusz 1.

Student jest rejestrowany na 1 semestr na uruchomienie I na kierunku A. Co semestr jest przypisywany do kolejnego semestru. Po obronie, w systemie należy dodać dane dotyczące zakończenia studiów.

Scenariusz 2.

Student jest rejestrowany na 1 semestr na uruchomienie I na kierunku A i na uruchomienie I na kierunku B. Co semestr jest przypisywany do kolejnego semestru na każdym kierunku osobno. Po obronie, w systemie należy dodać dane dotyczące zakończenia studiów, na każdym z kierunków osobno.

Scenariusz 3.

Student jest rejestrowany na 1 semestr na uruchomienie I na kierunku A. Po semestrze jest przypisywany do kolejnego semestru.

W kolejnym roku akademickim zostaje zarejestrowany na 1 semestr na uruchomienie I na kierunku B. Co semestr jest przypisywany do kolejnych semestrów na każdym kierunku osobno.

Po obronie, w systemie należy dodać dane dotyczące zakończenia studiów, na każdym z kierunków osobno.

Obrona na kierunku B będzie rejestrowana później niż na kierunku A, ponieważ istnieje rok różnicy pomiędzy rozpoczęciem studiów A i B (Scenariusz nie zakłada żadnych przerw).​

Zapoznaj się z wpisami pomocy:

Inne scenariusze, którymi możesz być zainteresowany: