Scenariusz 1.

Student nie zaliczył drugiego roku. W kolejnych semestrach ponownie zostaje przypisany do semestrów, które powtarza (semestr 3 i 4).

Inne scenariusze, którymi możesz być zainteresowany: