• Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania środków na stypendia ministra
    dla wybitnych młodych naukowców w 2022 roku (instytucje prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły): OBJAŚNIENIA 2022 INSTYTUCJE SdWMN
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania środków na stypendia ministra
    dla wybitnych młodych naukowców w 2022 roku (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe):  OBJAŚNIENIA 2022 INSTYTUTY SdWMN
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2022 roku (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe): OBJAŚNIENIA 2022 INSTYTUTY
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2022 roku (uczelnie niepubliczne): OBJAŚNIENIA 2022 NIEPUBLICZNE
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2022 roku (uczelnie publiczne, uczelnie kościelne otrzymujące dotację na zasadach określonych dla uczelni publicznych): OBJAŚNIENIA 2022 PUBLICZNE