Nowy moduł „Studenci” jest wdrażany etapami. Pierwszy etap to udostępnienie możliwości rejestracji studentów na rok 2019/2020 w starej aplikacji dzięki dodaniu nowych kodów uruchomień.

Od grudnia 2019 r. udostępniliśmy użytkownikom możliwość testowania rejestracji studentów na nowy rok akademicki 2019/2020 w wersji demonstracyjnej (poprzez interfejs systemu jak i import XML według nowego schematu 7.6.1 rozszerzonego o nowy kod kierunku studiów).

Dane wprowadzone na DEMO przez uczelnie nie będą migrowane.

Od stycznia 2020 r. umożliwiliśmy rejestrację studentów według nowych zasad na rok akademicki 2019/2020 na środowisku produkcyjnym w dotychczasowym module systemu (stara aplikacja) dzięki dodaniu nowych kodów uruchomienia studiów.

Rejestracja studentów na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest po wcześniejszym potwierdzeniu zmigrowanych kierunków studiów.

„Wykaz studentów 2019/2020” w starej aplikacji umożliwia: rejestrowanie nowych studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 oraz dodawanie nowych studiów studentowi już zarejestrowanemu w systemie.

Rejestrowanie kontynuacji studiów możliwe jest w „Wykazie studentów” w starej aplikacji.