Aplikację Podpis OPI można pobrać w wersji bezinstalacyjnej w postaci pliku ZIP (link do wpisu) lub w wersji instalacyjnej w postaci pliku .EXE.

Wersja instalacyjna (.exe) jest dostępna dla:

  • użytkowników z prawami administracyjnymi do systemu operacyjnego
  • systemu operacyjnego Windows

Jak pobrać i zainstalować aplikację Podpis OPI w wersji instalacyjnej

Krok 1

Wejdź na stronę aplikacji i kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj.
To aplikacja na komputer, nie zobaczysz więc tego przycisku na telefonie.

Strona główna aplikacji Podpis OPI. Po lewej u góry logo aplikacji: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz biały logotyp PODPIS OPI.

Menu: Najczęściej zadawane pytania, Wersje aplikacji, Pomoc.

Tekst strony:

Aplikacja Podpis OPI

Podpisuj dokumenty PDF w systemach OPI PIB. Użyj swojego certyfikatu kwalifikowanego – teraz wystarczy do tego prosta aplikacja na komputer.

Pod tekstem przycisk Pobierz i zainstaluj. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Poniżej biała pozioma linia

Pod linią tekst: Nie możesz zainstalowac aplikacji? Pobierz i rozpakuj plik ZIP.

Pod tekstem przycisk Pobierz i uruchom. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Żółta strzałka sugeruje wybór opcji Pobierz i zainstaluj.

Krok 2

Pobrany plik widoczny jest w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij, aby go otworzyć.

Strona główna aplikacji Podpis OPI.

W lewym dolnym rogu ekranu jest pobrany plik PodpisOPI.

Żółta strzałka sugeruje kliknięcie w plik.

Krok 3

Wyświetli się ostrzeżenie systemu Windows. Aplikacja Podpis OPI jest bezpieczna dla Twojego komputera. Rozwiń Więcej informacji (ekran po lewej) i kliknij Uruchom mimo to (ekran po prawej)

Obok siebie 2 niebieskie okna ostrzeżenia systemu Windows. Na obu oknach nagłówek System Windows ochronił ten komputer. Pod nagłówkiem tekst ostrzegający przed nierozpoznaną aplikacją.

Lewy ekran to ten, który wyświetla się jako pierwszy w procesie uruchamiania aplikacji. Ma ukryty tekst dostępny po rozwinięciu Więcej informacji. Prawy ekran ma rozwiniętą tę informację – to informacja o wykryciu aplikacji Podpis OPI. Dodatkowo prawy ekran ma 2 przyciski: Uruchom mimo to i Nie uruchamiaj. Żółta strzałka wskazuje na wybór przycisku Uruchom mimo to.

Krok 4

Wyświetli się okno Kontrola konta użytkownika i pytanie „Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?”. Kliknij przycisk Tak.

Okno "Kontrola konta użytkownika"

Na żółtym tle napis: Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowazdanie zmian na tym użądzeniu?

Poniżej na szarym tle napis: PodpisOPI_1.0.0._windows.exe

Wydawca:Nieznany

Pochodzenie pliku: Dysk twardy na tym komputerze.

Niebieski napis: Pokaż więcej szczegółów
Na dole dwa przyciski Tak i Nie.
Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Tak.

Krok 5

Wskaż lokalizację docelową dla aplikacji Podpis OPI. 

W oknie Lokalizacja docelowa system wskaże domyślny folder dla aplikacji. Kliknij Dalej, jeśli chcesz kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk Przegladaj i wskaż inną lokalizację.

Okno "Lokalizacja docelowa"

Poniżej napis: Gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja PodpisOPI?

Na szarym tle napis: Instalator zainstaluje aplikację Podpis OPI do wskazanego poniżej folderu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.

Poniżej pole ze ścieżką dostępu do wybranego folderu: C:\Program Files\PodpisOPI

Po prawej stronie przycisk Przeglądaj.

Poniżej napis: Instalacja wymaga przynajmniej 367,5 MB wolnego miejsca na dysku.

Na dole okna dwa przyciski Dalej i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Dalej.

Krok 6

Utwórz na pulpicie skrót do aplikacji Podpis OPI

Okno "Ilustracja"

Poniżej napis: Zadania dodatkowe. Które zadania dodatkowe mają zostac wykonane?

Na szarym tle napis: Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonac podczas instalacji PodpisOPI, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dodatkowe skróty:

Checkbox do zaznaczenia - Utwórz skrót na pulpicie. Żółta strzałka sugeruje zaznazcenie checkboxa.

Na dole okna trzy przyciski Wstecz, Dalej i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Dalej.

Krok 7

W oknie z komunikatem Gotowy do rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Instaluj.

Okno "Gotowy do rozpoczęcia instalacji"

Poniżej napis: Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji aplikacji PodpisOPI na komputerze.

Na szarym tle napis: Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia.

Lokalizacja docelowa: C:\Program Files\PodpisOPI

Dodatkowe zadania: w tym Dodatkowe skróty: Utwórz skrót na pulpicie

Na dole okna trzy przyciski Wstecz, Instaluj i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Instaluj.

Krok 8

Proces instalacji zakończy się wyświetleniem loga aplikacji Podpis OPI.

Okno "Instalacja"

Poniżej napis: Poczekaj, aż instalator zainstaluje aplikację PodpisOPI na komputerze.

Krok 1

Na szarym tle napis: Dekompresja plików.

C:\Program Files\PodpisOPI

Poniżej zielony pasek postępu

Na dole okna przycisk Anuluj.

Krok 2 

Logo: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz granatowy logotyp PODPIS OPI.

Krok 9

Jeśli wyświetli Ci się okno Zapory Windows Defender, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp.

Okno Zapory Windows Defender z nagłówkiem: Zapora Windows Defender zablokowała niektóre funkcje tej aplikacji.

Na dole oknia Zapory Defender  dwa przyciski Zezwalaj na dostęp i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Zezwalaj na dostęp.

Krok 10

Aplikacja Podpis OPI znajdziesz za pomocą wyszukiwarki na pasku zadań systemu Windows. Wpisz nazwę aplikacji w okno wyszukiwarki i kliknij Otwórz, aby ją uruchomić.

Na pasku zadań systemu Windows w okno wyszukiwarki wpisana jest nazwa: PodpisOPI. Powyżej wynik wyszukiwania – aplikacja Podpis OPI z menu Otwórz, Uruchom jako administrator, Wskaz lokalizację pliku. Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Otwórz.

Krok 11

Na pasku zadań pojawi się ikona uruchomionej aplikacji. Jeśli najedziesz na nią kursorem i wciśniesz prawy klawisz myszy – wyświetli się okienko z menu aplikacji. Znajdziesz w nim przycisk Zakończ, którym możesz zakończyć pracę aplikacji. 

Pasek zadań systemu Windows. Po prawo rozwinięty panel z ikonami otwartych programów. Do ikony aplikacji Podpis OPI prowadzi strzałka wychodząca z pola menu uruchomionej aplikacji. Nagłówek menu: Podpis OPI – składanie podpisu kwalifikowanego. Pozycje menu: O aplikacji, O podpisie OPI, O OPI-BIP, Zakończ.