Termin złożenia formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021: 28 lutego 2021 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:

 • publiczne uczelnie akademickie:
  • uczelnie IDUB,
  • pozostałe akademickie (w tym kościelne).

Ostatnią część 4, dotyczycącą projektów wypełnia tylko 9 uczelni IDUB:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Okres sprawozdawczy

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji składają się z:

 • części 2-3, w których dane powinny być raportowane za rok akademicki 2019/2020 – Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji składane za rok akademicki 2019/2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • części 4 zawierającej projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych „HORYZONT 2020”- Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji składane za rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Ponieważ formularz zawiera dane za rok akademicki 2019/2020 (części 2 i 3) oraz rok 2020 (część 4), to całość formularza powinna zawierać dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – jest to wspólna data dla wszystkich części.

Nie ma wyszczególnionego stanu na dzień dla każdej z części odrębnie.