Podstawa prawna

Art. 198 ust. 6 ustawy 2.0. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 e rozporządzenia ws. POL-on, w POL-onie zamieszcza się nazwę podmiotu, we współpracy z którym jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej.

Uwaga! Pozycja „podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” odnosi się do konkretnego programu kształcenia. Znajduje się w zakładce „Programy kształcenia”.

Natomiast czym innym jest „podmiot współprowadzący szkołę doktorską”, uregulowany w § 5 ust. 4 pkt 1 d. Pozycja ta odnosi się do szkoły doktorskiej jako całości i znajduje się w zakładce „Dane podstawowe”. Więcej na temat podmiotów współprowadzących szkołę doktorską przeczytasz tutaj.

Jeżeli program kształcenia jest realizowany we współpracy z innym podmiotem, ale nie zostało to zarejestrowane wcześniej, należy uzupełnić tę informację w sposób opisany poniżej.

Dodanie informacji o podmiocie, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie

Aby dla już istniejącego programu kształcenia dodać informację o podmiocie, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie, wejdź w zakładkę „Programy kształcenia”. Jeśli w ramach szkoły doktorskiej prowadzonych jest kilka programów kształcenia, wybierz właściwy program. Kliknij w przycisk „Koryguj program kształcenia”. Formatka otworzy się w trybie edycji. Przewiń ekran w dół, do sekcji „Nazwa podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie”.

Masz do wyboru dwa przyciski: „+ Dodaj podmiot” i „+ Dodaj podmiot spoza systemu POL-on”.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie figuruje w POL-onie (w szczególności jest to uczelnia publiczna lub niepubliczna, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz). Otworzy się formatka, w której zacznij wpisywać nazwę podmiotu współprowadzącego kształcenie. Podczyta się lista podpowiedzi zaciągnięta z systemu POL-on. Wybierz właściwy podmiot. Następnie zatwierdź wybrany podmiot klikając w zielony znacznik z prawej strony.

Możesz teraz dodać kolejny podmiot lub zakończyć klikając w przycisk „Zapisz”.

Natomiast jeśli podmiotu współprowadzącego nie znajdziesz wśród podmiotów zarejestrowanych w systemie POL-on (instytucja nie podlega rejestracji w systemie POL-on, np. uczelnia zagraniczna, przedsiębiorstwo), wybierz przycisk „+ Dodaj podmiot spoza systemu POL-on”. Otworzy się formatka, w której wpisz dane podstawowe i dane adresowe podmiotu. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem „Dodaj”. Podmiot zostanie dodany.

Możesz teraz dodać kolejny podmiot lub zakończyć edycję klikając w przycisk „Zapisz”. Zamiany w programie kształcenia zostaną zapisane.


Zobacz też:

Podmioty współprowadzące szkołę doktorską Dodawanie programu kształcenia Korekta programu kształcenia