Szkoła doktorska może być prowadzona przez więcej niż jeden podmiot. W takiej sytuacji podmioty te zawierają pisemną umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia szkoły. W umowie określają m.in., który podmiot jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. 

Podstawa prawna

Art. 198 ust. 5 ustawy 2.0: Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.

Podmiot wskazany w umowie jako odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on:

  • rejestruje szkołę doktorską (wraz z programem kształcenia) w module Szkoły doktorskie;
  • rejestruje doktorantów, kształcących się w tej szkole doktorskiej, w module Osoby ubiegające się o stopień doktora;
  • aktualizuje i edytuje powyższe dane.

To, czy szkoła doktorska jest prowadza samodzielnie, czy wspólnie z innym podmiotem, określamy w trakcie jej rejestracji. Wówczas w polu „Czy szkoła doktorska jest prowadzona wspólnie?” należy zaznaczyć opcję „Tak”, a następnie dodać podmiot współprowadzący. Więcej na temat rejestracji szkoły doktorskiej, w tym szkoły współprowadzonej, przeczytasz tutaj.

Szkoła doktorska może być prowadzona przez dwa lub więcej podmiotów. W POL-onie należy wymienić wszystkie podmioty współprowadzące.

Aby możliwe było zarejestrowanie szkoły doktorskiej prowadzonej wspólnie, podmiot współprowadzący szkołę doktorską (podobnie jak podmiot prowadzący) musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w minimum jednej dyscyplinie na datę utworzenia szkoły doktorskiej.

Zauważ, że w szczegółach zarejestrowanej szkoły doktorskiej pozycja „Podmiot prowadzący” oznacza podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. Natomiast „Podmioty współprowadzące” to pozostałe podmioty prowadzące szkołę doktorską. Nie wprowadzają one danych do POL-onu, a jedynie mają możliwość ich podglądu.

Podmioty współprowadzące z poziomu swojego „Wykazu prowadzonych szkół doktorskich” zobaczą szkoły, które współprowadzą, jednak przy takiej szkole będzie widniał symbol zamkniętej kłódki. Oznacza on, że podmiot nie posiada możliwości edycji danych tej szkoły doktorskiej.


Zobacz też:

Rejestracja szkoły doktorskiej Szkoły doktorskie - informacje ogólne Korekta szkoły doktorskiej i programu kształcenia Podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie