Dokumentacja

Dokumentacja deweloperska REST API dostępna jest na stronie demonstracyjnej REST API (środowisko testowe) oraz na stronie produkcyjnej REST API.

Więcej informacji o REST API znajdziesz w:

Środowisko testowe (demo) stanowi przestrzeń do testowanie integracji z REST API bez konieczności wysyłania danych produkcyjnych. Dane wysyłane do serwera testowego nie będą przekazywane do środowiska produkcyjnego.

Zgłaszanie uwag

Uwagi dotyczące REST API prosimy zgłaszać w systemie Helpdesk.