Zmigrowane dane widoczne są na zestawieniu studiów na kierunku i powiązanych uruchomień, widocznym po wybraniu opcji „Kierunki” w menu bocznym nowego POL-onu. Na górze zestawienia dostępny jest komunikat, który:

  • informuje o konieczności weryfikacji przez uczelnię poprawności migracji,
  • zawiera link przekierowujący do strony umożliwiającej wgranie plików migracyjnych i pobranie listy błędów dotyczących poprawności danych w pliku oraz listy błędów dotyczących samej migracji,
  • daje możliwość potwierdzenia przez uczelnię poprawności migracji.

Przed potwierdzeniem poprawności migracji uczelnia powinna:

  1. z poziomu przeglądania zestawienia studiów i uruchomień – sprawdzić, czy zestawienie obejmuje pełną listę ujętą w plikach migracyjnych,
  2. z poziomu strony obsługującej wgrywanie plików migracyjnych – sprawdzić, czy istnieją błędy na liście dotyczącej weryfikacji poprawności plików lub na liście dotyczącej poprawności samej migracji.

Błędy na jednej z tych list powinny skutkować:

  • poprawieniem plików przez uczelnię i ponownym wgraniem pliku .zip zawierającego całość plików migracyjnych,
  • w razie niejasności przesłaniem zgłoszenia do OPI PIB.

Przed wykonaniem tych działań uczelnia nie powinna potwierdzić poprawności migracji.


Zobacz:

Wynik weryfikacji poprawności danych Zgłaszanie uwag i niezgodności