Skorzystaj z operacji usuwania, jeśli chcesz całkowicie wyczyścić dane kształcenia, np. wprowadziłeś je nie tej osobie, co trzeba.

Aby to zrobić, wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji. Kliknij w opcję „Usuń dane kształcenia.

Otworzy się okno dialogowe, w którym system prosi o potwierdzenie twojej decyzji.

Uwaga! Usunięcie danych kształcenia jest czynnością nieodwracalną.

Jeśli jesteś pewien, kliknij w przycisk „Usuń”. Dane kształcenia zostaną usunięte.

Ponieważ jednak w przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich podanie informacji o danych kształcenia jest obowiązkowe, system wyświetli komunikat, że dokument jest niepoprawny. Konieczne będzie dodanie nowych danych kształcenia.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Skreślenie doktoranta

 

Zawieszenie kształcenia Zakończenie kształcenia