Zgodnie z zapisem rozporządzenia ds. ewaluacji § 11. 1. w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.

W systemie POL-on informacje  z oświadczenia upoważaniającego umieszcza się przy każdym osiągnieciu.

Informacje z oświadczenia upoważaniającego możesz zarejestrować tylko dla autorów osiągnięcia, którzy są pracownikami lub doktorantami w twojej jednostce.

Aby dodać dane z Oświadczenia upoważniającego w systemie POL-on musisz wcześniej powiązać autora z danymi pracownika lub doktoranta swojej jednostki.

Powiązanie jest możliwe do wykonania tylko w przypadku, gdy autor osiągniecia został wprowadzony do Wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu w module Pracownicy lub Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. ​

Wykaz osiągnięć artystycznych pracownika lub doktoranta

Informacje jak zarejestrować osiągnięcie artystyczne z poziomu danych autora, który jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki znajdziesz tutaj.

W przypadku osiągnięć artystycznych informacje z oświadczenia upoważniającego jednostkę do wykazania osiągnięcia w procesie ewaluacji (data złożenia oświadczenia, dyscyplina) możesz dodać:

  • indywidualnie – podczas rejestracji osiągnięcia artystycznego. Proces ten został opisany tu.
  • zbiorczo – dla wszystkich zarejestrowanych osiągnięć pracownika lub doktoranta. Proces ten stanowi przedmiot niniejszego wpisu.

Aby dodać informacje o oświadczeniu upoważniającym potrzebujesz ról edycyjnych do modułu Pracownicy i Osoby ubiegające się o stopień doktora (INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI lub INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI). Role te powinny być nadane na całość uczelni.

W danych pracownika lub doktoranta w sekcji „Osiągnięcia” wybierz obszar „Osiągnięcia artystyczne”. W tym miejscu system wyświetli wszystkie osiągnięcia artystyczne zarejestrowane w wykazie osiągnięć twojej jednostki, w których dany pracownik lub doktorant został wskazany jako autor.

Jeśli podczas rejestracji osiągnięcia artystycznego autor twojej jednostki został wpisany, ale nie został powiązany z pracownikiem lub doktorantem, rekord ten nie pojawi się w wykazie osiągnięć artystycznych pracownika lub doktoranta.

W tym miejscu masz możliwość dokonać rejestracji osiągnięcia artystycznego.

Status (stan) zarejestrowanych osiągnięć informuje cię o kompletności i poprawności danych.

  • Ikona czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza, iż wystąpił konflikt danych, a dane wymagają poprawy lub uzupełniania.
  • Ikona zielonego znacznika oznacza, iż nie wykryto błędów, a dane są prawidłowe.

Klikając w pojedynczy rekord możesz dokonać edycji w celu poprawy lub uzupełnienia danych. Więcej o tym przeczytasz tu.

Jeśli wszystkie osiągnięcia artystyczne pracownika lub doktoranta zostały wprowadzone do wykazu – przejdź do sekcji „Oświadczenia”, a następnie wybierz obszar „Oświadczenia dot. ewaluacji”.

Znajdziesz tu  osiągnięcia artystyczne z dodanymi danymi oświadczenia upoważniającego jednostkę do wykazania osiągnięcia w procesie ewaluacji. Jeśli w rekordzie wprowadzono przynajmniej jedną z informacji tj. datę lub dyscyplinę zostanie on wyświetlony w tym miejscu. Ikony przy poszczególnych metadanych poinformują cię o ich poprawności i kompletności.

Aby dodać oświadczenie upoważniające do kilku osiągnięć artystycznych wybierz przycisk „+Dodaj oświadczenie na potrzeby ewaluacji”.

Uzupełnij formatkę. Wybierz datę złożenia oświadczenia z kalendarza, a następnie wybierz dyscyplinę z rozwijanego menu. W sekcji „Osiągnięcia” zostaną wyświetlone wszystkie osiągnięcia artystyczne, w których pracownik lub doktorant został wskazany jako autor (poprzez powiązanie).

W przypadku długiej listy osiągnięć skorzystaj z wyszukiwania osiągnięcia, do którego chcesz dodać informacje z oświadczenia upoważaniającego. W tym celu wpisz tytuł osiągnięcia w okno i użyj ikony wyszukiwania.

Pomiędzy wyszukiwanymi wyczyść filtr, korzystając z przycisku „Wyczyść”.

Uwaga! Ministerstwo nie przekazało wzoru oświadczenia upoważniającego. Uczelnia może je zbierać w postaci zbiorczego oświadczenia dla wszystkich osiągnięć pracownika lub doktoranta lub kilku oświadczeń wskazujących konkretne osiągnięcia lub typy osiągnięć.

Ponieważ w systemie odzwierciedlamy dane zgromadzone w uczelni istnieje możliwość rejestracji różnych dat i dyscyplin przy konkretnych osiągnięciach.

Wybierz te osiągnięcia artystyczne, do których chcesz dodać te same informacje. Zaznacz checboxy znajdujące się po lewej stronie tytułu osiągnięcia. Wybrane pozycje zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie. Możesz usunąć wybraną pozycję korzystając z ikony śmietnika.

Jeśli chcesz dodać te same informacje z oświadczenia upoważaniającego do wszystkich wyświetlonych osiągnięć użyj przycisku „Zaznacz wszystko”. System zaznaczy wszystkie checboxy i wyświetli je w oknie „Wybrane osiągnięcia”.

Zatwierdź akcję za pomocą przycisku zapisu, znajdującego się na dole formularza.

Uzupełnij lub popraw rekordy, przy których pojawia się alert danych niepoprawnych. Aby przejść do danych szczegółowych kliknij w link aktywny, którym jest tytuł osiągnięcia artystycznego. Zapoznaj się z informacjami o błędach i popraw dane, korzystając z przycisku edycji.

Nie zapomnij zapisać zmian.