Jeśli chcesz skorygować dane programu kształcenia, datę rozpoczęcia kształcenia bądź dodać podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie w ramach tego programu, wejdź w zakładkę „Program kształcenia”. Jeśli w szkole doktorskiej jest zarejestrowanych kilka programów kształcenia, upewnij się, który z nich masz zamiar korygować. Przy właściwym programie skorzystaj z przycisku „Koryguj program kształcenia”. Dane uaktywnią się do edycji, analogicznie jak przy rejestracji programu kształcenia. Możesz w nich wpisać właściwe wartości lub uzupełnić pola dotąd niewypełnione. W naszym przykładzie zmieniliśmy liczbę semestrów na „8”. Potwierdź wprowadzone zmiany klikając w przycisk „Zapisz”.


Zobacz też:

Korekta/zmiana danych szkoły doktorskiej Usuwanie programu kształcenia i szkoły doktorskiej Podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie