Rejestracja studenta z rekrutacji bez przypisania do kierunku możliwa jest tylko na 1. lub 2. semestrze.

Od 3 semestru student powinien mieć w systemie wskazany właściwy kierunek, poziom i profil studiów, zgodnie ze ścieżką opisaną we wpisie dodawania kolejnego semestru.

Jeśli student z rekrutacji bez podziału na kierunki studiuje dwa kierunki to przyjmujemy go na drugi kierunek od razu od 3. semestru.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy pswn – przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów. Uczelnia może więc określić, że przypisuje studentów do określonych kierunków już od 2. semestru.

Rejestracja studenta pochodzącego z rekrutacji bez podziału na kierunki różni się od standardowej ścieżki rejestracji studenta polskiego lub cudzoziemca wyłącznie w zakresie wskazywania rodzaju rekrutacji.

Aby zarejestrować nowego studenta pochodzącego z rekrutacji bez podziału na kierunki wprowadź do formularza dane identyfikacyjne i osobowe według scenariusza rejestracji studenta polskiego lub cudzoziemca, a następnie w sekcji „Kierunek studiów” w polu „Rodzaj rekrutacji” wskaż „bez przypisania do kierunku”.

Po rozwinięciu menu dotyczącego studiów system wyświetli ci wszystkie studia przypisane do rekrutacji bez podziału na kierunki. Wskaż właściwe studia. Zwróć uwagę na ich poziom i formę.

W kolejnym kroku wskaż parametry rozpoczęcia studiów. Formularz ten (a także kolejne sekcje) należy uzupełnić analogicznie do ścieżki studenta pochodzącego z rekrutacji na kierunek z kodem uruchomienia. W polu semestr studenta możesz wskazać tylko 1 lub 2 semestr.

Przykład:Dodawanie kolejnych semestrów studentce z rekrutacji bez przypisania do kierunku.

naszym przykładzie, studentka rozpoczyna studia z rekrutacji bez przypisania do kierunku w letnim semestrze 2019/2020. W kolejnym semestrze (semestr zimowy 2020/2021) przypisujemy ją do 2 semestru bez przypisania do kierunku. W kolejnym semestrze (semestr letni 2020/2021) przypisujemy ją do 3 semestru właściwego kierunku poprzez wskazanie wybranego uruchomienia.

Prezentacja graficzna powyższego scenariusza: