Z dniem 1 października 2019 r. zablokowano dodawanie nowych doktorantów do modułu „Doktoranci” dostępnego w starym systemie POL-on.

Rejestracji doktorantów, którzy zostali przyjęci na „stare” studia doktoranckie w wyniku przeniesienia dokonuje bezpośrednio OPI PIB, na podstawie zgłoszenia uczelni, zgodnie z komunikatem MNiSW.

Decyzją Ministerstwa rozstrzygnięcie, czy na studiach doktoranckich możliwe jest przeniesienie doktoranta ze studiów prowadzonych w jednej jednostce organizacyjnej na studia prowadzone w innej jednostce ma charakter rozstrzygnięcia merytorycznego i pozostaje w zakresie autonomii jednostki prowadzącej studia doktoranckie.

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, jeżeli uczelnia chce przenieść doktorantów razem z kierunkiem na inny wydział (np. w sytuacji likwidacji wydziału), wówczas powinna zmienić instytucję prowadzącą studia doktoranckie z wydziału na instytucję główną. Uczelnia może to zrobić samodzielnie. Wówczas nie ma potrzeby przenoszenia doktorantów.

Aby zarejestrować przyjęcie doktoranta w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r. wyślij zgłoszenie techniczne do OPI PIB przez System Zgłoszeń, podając:

 • obszar: Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • opis: dotyczy przeniesienia doktorantów
 • załącz: plik Excel zgodny z szablonem (Przeniesienie doktorantów), zawierający listę doktorantów do przeniesienia z poniższym zakresem danych oraz podstawę przeniesienia (umowa).

Zakres danych:

 • PESEL
 • nr dokumentu tożsamości doktoranta (jeśli brak numeru PESEL),
 • rodzaj dokumentu tożsamości doktoranta (jeśli brak numeru PESEL),
 • kraj wydania dokumentu tożsamości doktoranta (jeśli brak numeru PESEL),
 • kod instytucji (id instytucji z systemu POL-on),
 • data rozpoczęcia (oczekiwany format: RRRR-MM-DD),
 • kod kierunku,
 • kod dyscypliny,
 • podstawa studiowania w przypadku cudzoziemców,
 • osoba zgłaszająca (osoba zlecająca wprowadzenie danych do systemu POL-on.

Data rozpoczęcia kształcenia w wyniku przeniesienia nie może być wcześniejsza niż data skreślenia.

W przypadku braku danych, np. dotyczących dokumentu tożsamości, w komórce należy wstawić NULL.

Słowniki ułatwiające prawidłowe wypełnienie ww. pliku Excel:

Podstawa studiowania w przypadku cudzoziemców – dopuszczalne wartości:

 • PRZYJECIE_NA_STUDIA_NA_PODSTAWIE_UMOW_MIEDZYNARODOWYCH_ORAZ_NA_PODSTAWIE_DECYZJI_WLASCIWEGO_MINISTRA
 • PODJECIE_I_ODBYWANIE_STUDIOW_NA_ZASADACH_OBOWIAZUJACYCH_OBYWATELI_POLSKICH

Dla bezpieczeństwa danych pliki należy zabezpieczyć hasłem. Osoba z Helpdesku, która przyjmie do realizacji zgłoszenie, wyśle do uczelni mail z prośbą o przesłanie hasła do pliku Excel ze zgłoszenia.


Zobacz też:

Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

 

Postępowania awansowe w okresie przejściowym