POL-on to nie tylko aplikacja do raportowania danych o studentach i pracownikach uczelni. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to cała sieć systemów i baz gromadzących dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. W ramach tej sieci znajdują się:

  • POL-on – aplikacja,
  • ORPPD,
  • PBN,
  • POL-index.

Co więcej, łączą się one z innymi systemami usługowymi OPI PIB.

Miejscem spajającym te różne systemy jest portal informacyjny systemu POL-on. Można w nim znaleźć podstawowe informacje dotyczące systemu, a także katalog oferowanych usług. Za jego pośrednictwem przejdziemy do innych systemów w ramach sieci. W zakładce „SIEĆ POLON” znajdziemy m.in. przejście do pozostałych systemów w ramach sieci:

 

W zakładce „INFORMACJE” dostępne są aktualności, informacje o aktualnej i wcześniejszych wersjach systemu, informacje o szkoleniach z systemu, a także oficjalne komunikaty MNiSW i OPI PIB:

 

W zakładce „USTAWA 2.0” znajdziemy m.in. harmonogram prac nad nowym systemem:

 

W zakładce „KATALOG USŁUG” znajduje się opis oraz przejście do szeregu usług oferowanych przez system POL-on, jak również przez inne systemy usługowe OPI PIB:

 

Z zakładki „REJESTRY” dostaniemy się bezpośrednio do ogólnodostępnych rejestrów z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki:

 

Zakładka „POMOC” zawiera podręcznik użytkownika, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz specyfikację  techniczną: