Użytkownik zalogowany w kontekście jednostki naukowej lub uczelni posiada dostęp do danych swojej instytucji jedynie w przypadku gdy posiada rolę Administratora (INST_ADM albo INST_NAUK_ADM).

Dostęp do danych możliwy jest z poziomu: Imię i nazwisko użytkownika (prawy górny róg systemu) → Moja instytucja

 

W obecnej wersji systemu dostępne są operacje:

  • dodanie jednostki organizacyjnej
  • edycja danych jednostki organizacyjnej
  • usunięcie jednostki organizacyjnej
  • dodanie filii
  • edycja danych filii (daty utworzenia, dodanie nowej nazwy filii, dodanie jednostki organizacyjnej)