Rejestracja nowego studenta studiów międzyobszarowych na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest w starej aplikacji w „Wykazie studentów 2019/2020”. Rejestracji dokonuje tylko uczelnia prowadząca.

Aby zarejestrować studenta studiów międzyobszarowych na rok akademicki 2019/2020, należy wykonać poniższe czynności.

W starej aplikacji w module „Studenci” wybierz „Wykaz studentów 2019/2020”. W kolejnym kroku wybierz przycisk „Dodaj”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego studenta. Wypełnij formatkę zgodnie z instrukcją rejestracji nowego studenta na rok akademicki 2019/2020.

W sekcji „Dodanie studiów” wybierz właściwe uruchomienie studiów. W przypadku kilku uruchomień o tej samej nazwie zwróć uwagę, czy wybierasz odpowiedni kod uruchomienia (odpowiedni profil i poziom studiów).

Następnie zaznacz pole (checkbox) studiów międzyobszarowych.