W trakcie rejestracji w POL-onie nowego pracownika, system w pierwszej kolejności weryfikuje jego PESEL lub dane dokumentu tożsamości (w zależności od tego, co podasz). Oznacza to, że POL-on sprawdza, czy pracownik o podanym zestawie danych identyfikacyjnych jest już zarejestrowany w systemie.

Jeśli nie, zobaczysz komunikat: „Możesz kontynuować proces rejestracji. Osoba o podanych danych identyfikacyjnych nie jest jeszcze zarejestrowana w podmiocie”. W tej sytuacji zarejestruj pracownika zgodnie z zasadami opisanymi tutaj.

Osoba jest już zarejestrowana w podmiocie

Jeśli jednak w twojej instytucji jest już zarejestrowana osoba z tym numerem PESEL/danymi dokumentu tożsamości, zobaczysz okno dialogowe z komunikatem: „Osoba o wskazanych danych identyfikacyjnych ma zarejestrowane zatrudnienie w tym podmiocie”.

W tej sytuacji nie możesz zarejestrować kolejnej osoby z tymi danymi identyfikacyjnymi. Skorzystaj z jednej z następujących opcji:

 • „Powrót” – aby cofnąć się do wcześniejszego ekranu i jeszcze raz wprowadzić dane identyfikacyjne pracownika.

 • „Anuluj” – aby przerwać proces rejestracji.

 • „Zgłoś problem” – aby przejść do Helpdesku, jeśli rezultat weryfikacji budzi twoje wątpliwości. Zaloguj się do systemu Helpdesk i napisz zgłoszenie:
  • Wybierz kategorię techniczną zgłoszenia.
  • Opisz zaistniałą sytuację: jakie dane wprowadziłeś (podaj konkretny numer PESEL i/lub dane dokumentu tożsamości), w jakiej instytucji i jaki komunikat się pokazał. Helpdesk może wówczas zweryfikować, czy w instytucji faktycznie jest zarejestrowany inny pracownik z podanymi danymi.
  • Podaj, jakiego rozwiązania oczekujesz.
   Więcej na temat zgłaszania problemów do Helpdesku przeczytasz tutaj.

 • „Kontynuuj” – jeśli okazało się, że pracownik, którego chciałeś zarejestrować jest już w systemie w twojej instytucji. Przejdziesz do jego danych i będziesz mógł uzupełnić je o nowe informacje.

Wystąpił konflikt danych

Rejestrując pracownika, możesz podać zarówno jego numer PESEL, jak i dane dokumentu tożsamości. Jeśli się zdarzy, że każda z tych danych została przez system znaleziona u innych – różnych od siebie – pracowników, pojawi się następujący komunikat:

Podczas próby rejestracji pracownika wystąpił konflikt. Podane dane identyfikacyjne wskazują na więcej niż jednego pracownika w Twojej instytucji. Konflikt może także wynikać z danych identyfikacyjnych wprowadzonych w innych podmiotach. Aby zmienić wprowadzone dane, kliknij „Powrót”. Aby anulować proces, kliknij „Anuluj”. Aby zgłosić problem, kliknij „Zgłoś problem” i opisz zaistniałą sytuację w systemie Helpdesk.”

Skorzystaj z wybranego przycisku.