Zmiana obywatelstwa w systemie jest rejestrowana za pomocą interfejsu jako zmiana biznesowa i oznacza wprowadzenie nowej wersji danych, ze wskazaniem daty od kiedy ta zmiana obowiązuje. 

Więcej o różnicy między zmianą biznesową a korektą danych przeczytasz tu.

W przypadku otrzymania przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego, możesz wprowadzić tę informację do jego danych i od tego momentu student będzie identyfikowany w systemie jako Polak z właściwym mu zakresem danych.

Uwaga! W przypadku zmiany obywatelstwa na polskie, za pomocą GUI (interfejsu) będziesz musiał dodatkowo zakończyć gromadzenie danych cudzoziemca (np. wprowadzić „Datę do” podstawy studiowania)

Aby zarejestrować cudzoziemcowi obywatelstwo polskie, w danych studenta kliknij w przycisk „Edytuj”, a następnie użyj opcji „Zmień aktualne dane”. W formularzu z danymi osobowymi usuń dotychczasowe obywatelstwo/a (Kliknij w „X” znajdujący się przy nazwie obywatelstwa).  

Jeśli w formularzu znajduje się archiwalna informacja o kraju pochodzenia (gromadzona dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2018 r.) również powinna zostać z niego usunięta.

W razie potrzeby uaktualnij informację o Karcie Polaka („NIE”).

Wprowadź obywatelstwo polskie. Po wpisaniu pierwszych liter system podpowie ci nazwę słownikową. Wprowadź datę obowiązywania zmiany i zapisz formularz.

Zmiana obywatelstwa zostanie odzwierciedlona  w sekcji „Historia zmian”.

Zobacz powyższy scenariusz w postaci graficznej:​

Zobacz także ten scenariusz:​

Inny wpis, którym możesz być zainteresowany: