Aby wejść do modułu Kierunki, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Kierunki studiów”.

Wybierz odpowiednie zestawienie. W zależności od prowadzonych studiów może to być:

 • Zestawienie studiów i uruchomień,
 • Zestawienie studiów współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję,
 • Zestawienie studiów międzydziedzinowych.

Zestawienie studiów i uruchomień

Widok tabelaryczny i widok listy

Zestawienie studiów i uruchomień na kierunku jest dostępne w dwóch widokach: tabelarycznym lub listy. Dla każdego kierunku widoczna jest jego lista uruchomień.

W widoku podstawowym – tabelarycznym zobaczysz:

 • filtry i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie);
 • listę kierunków twojej instytucji przedstawioną w formie tabeli.

Tabela zawiera nazwę kierunku, kody, poziom, profil, status, instytucję prowadzącą i jednostki organizacyjne. Kliknięcie w nazwę kierunku spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

 

Aby przejść do widoku listy, kliknij w ikonę listy w prawym górnym rogu ekranu.

W widoku listy zobaczysz:

 • dostępne filtry oraz wyszukiwarkę kierunków (lewa kolumna);
 • listę kierunków twojej instytucji, zawierającą nazwę i nowy kod (środkowa kolumna);
 • podgląd podstawowych informacji na temat zaznaczonego kierunku (prawa kolumna).

Nazwa kierunku w nagłówku tej kolumny jest aktywnym linkiem. Po kliknięciu w nią, przejdziesz do szczegółowych  danych o kierunku.

Aby powrócić do widoku tabelarycznego, kliknij w ikonę tabeli w prawym górnym rogu ekranu.

Sortowanie wyników

Zarówno w widoku tabelarycznym, jak i widoku listy możesz posortować wyniki alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwie kierunku w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawienie kierunków twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz kliknąć w przycisk „Następna” lub wpisać numer interesującej Cię strony i nacisnąć „Enter”.

 

Filtrowanie wyników

Filtry wyników znajdują się po lewej stronie wykazu. Zestawienie kierunków w instytucji może być prezentowane z użyciem wielu kryteriów.

Studia mogą być filtrowane z użyciem kryterium:

 • Nazwa
 • Nowy kod
 • Stary kod
 • Poziom
 • Profil
 • Status
 • Filia uczelni
 • Jednostka organizacyjna
 • Instytucja współprowadząca

Uruchomienia mogą być filtrowane z wykorzystaniem kryterium:

 • Nowy kod
 • Stary kod
 • Forma
 • Tytuł zawodowy
 • Status

Aby wyfiltrować wyniki z użyciem wybranego kryterium wpisz je w oknie lub wybierz z rozwijanej listy, a następnie użyj przycisku „Szukaj”.

Rejestrowanie nowego Kierunku

W obydwu widokach, pod nazwą zestawienia, dostępny jest przycisk „+ Dodaj nowy kierunek”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego kierunku w twojej instytucji.

 

Więcej na temat rejestracji nowego kierunku przeczytasz tu.

O rejestracji kierunku na studiach międzydziedzinowych przeczytasz tu.

 

Zakres danych o kierunku

Szczegółowe dane o kierunku  zostały pogrupowane w poniższych sekcjach: