Generowanie i pobieranie raportu „Uprawnieni do szczepień” możliwe jest w module Raporty POL-on 2.0 w obszarze „Pracownicy”.

Generowanie i pobieranie raportu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników posiadający w systemie POL-on rolę INST_PR (nadaną na poziomie instytucji głównej), a zatem zarządzający rejestrem pracowników uczelni.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Raport Uprawnieni do szczepień obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię,
 • Drugie imię,
 • Nazwisko prefix,
 • Nazwisko,
 • PESEL,
 • Typ dokumentu,
 • Numer dokumentu,
 • Kraj wydający dokument,
 • Numer kontaktowy,
 • ID punktu szczepień (słownik).

Zestawienie jest zgodne co do wyniku z zestawieniem znajdującym się w wykazie pracowników oznaczonym filtrem „Osoby spełniające kryteria szczepień”.

Zgodnie ze wskazaniami ministerstwa powinni się w nim znaleźć:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w twojej instytucji w podstawowym miejscu pracy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez podstawowego miejsca pracy i inne osoby prowadzące zajęcia (ale w przypadku, gdy osoby te nie są zatrudnione jako nauczyciele akademiccy z podstawowym miejscem pracy w innym podmiocie),
 • osoby urodzone w dniu 1.1.1952 lub później,
 • aktualnie zatrudnione na uczelni,
 • niezgłoszone jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar  „Pracownicy”.

Następnie kliknij w przycisk „Generowania raportu”, znajdujący się z prawej strony zestawienia „Uprawnieni do szczepień”.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

 

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

 

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

 

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

 

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy zestawienia „Uprawnieni do szczepień”.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.