W dniach 9-10 marca 2020 r. w Krakowie odbyło się szkolenie „Ewaluacja działalności naukowej, weryfikacja poprawności danych wprowadzonych do systemu POL-on z dokumentacją kadrową” dla audytorów wewnętrznych systemu POL-on. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia:

Podstawowe informacje o systemie POL-on w kontekście audytu

Moduły: Kierunki,  Pracownicy, Studenci
Cz.1.

Cz.2.

PBN dla audytorów

System Ewaluacji Dorobku Naukowego