W POL-onie 2.0 nowego użytkownika rejestruje administrator instytucji, podmiotu nadzorującego lub, w skrajnych przypadkach administrator systemu. Rejestracja nowego użytkownika składa się z trzech etapów:

Krok 1 – Rejestracja nowego użytkownika

Administrator w module Administracja, w sekcji „Użytkownicy” klika przycisk „Zarejestruj nowego użytkownika” i wprowadza jego dane.

Następnie system wysyła na adres e-mail użytkownika (podany podczas rejestracji) wiadomość z linkiem aktywacyjnym, służącym do połączenia konta w POL-onie 2.0 z kontem MCL. Na tym etapie użytkownik POL-on jest już zarejestrowany, ale nie będzie mógł się logować do POL-onu dopóki nie zostanie połączony z kontem MCL.

Zauważ, że nie ma osobnych linków aktywacyjnych do założenia konta w POL-onie oraz do jego połączenia z kontem MCL. Użytkownik dostaje od razu jeden link aktywujący połączenie kont.

Krok 2 – Nadanie użytkownikowi uprawnień

Ten etap nie jest wymagany na etapie rejestracji. Uprawnienia mogą zostać nadane użytkownikowi w późniejszym terminie. Taki użytkownik będzie mógł się logować do nowego POL-onu, ale nie będzie mógł wykonać w nim żadnej czynności do chwili nadania mu uprawnień.

Na temat nadawania lub zmiany uprawnień użytkownika przeczytasz tutaj.

Administrator nadaje użytkownikowi uprawnienia. W tym celu wchodzi w zakładkę „Uprawnienia” w profilu użytkownika i klika przycisk „Nadaj uprawnienia w nowej instytucji”.

W polu „Instytucja” wpisuje instytucję, w której chce nadać uprawnienia. Po wpisaniu pierwszych liter rozwinie się lista z podpowiedziami, z której należy wybrać właściwą instytucję (lub jednostkę wewnętrzną).

Wyświetla się lista dostępnych uprawnień. Administrator najpierw wybiera grupę uprawnień, a następnie zaznacza checkboxy przy konkretnych uprawnieniach, które chce nadać użytkownikowi (można nadać wiele uprawnień w tym samym czasie). Poszczególne uprawnienia mogą zostać nadane terminowo, to znaczy wskazuje się termin końca ich obowiązywania za pomocą kalendarza widocznego z prawej strony. Po wskazanej dacie użytkownik nie zostanie zablokowany, ale jego konkretne uprawnienia wygasną. Jeśli administrator nie skorzysta z tej opcji, uprawnienia zostaną nadane bezterminowo.
Administrator potwierdza wykonane czynności przyciskiem „Nadaj uprawnienia”.

Krok 3 – Podłączenie konta MCL.

Ten etap wykonuje sam użytkownik. Klika w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w wiadomości e-mail wygenerowanej przez administratora w etapie pierwszym. Następnie loguje się poprzez konto MCL.
Tak wygląda e-mail aktywacyjny otrzymywany przez użytkownika:

Przycisk aktywacyjny w e-mailu jest ważny przez 24 godziny. Jeśli użytkownik nie zdąży aktywować konta na czas, administrator POL-on może ponownie wygenerować e-mail aktywacyjny. W tym celu administrator klika w przycisk „Podłącz konto” w profilu użytkownika.


Dodatkowe instrukcje znajdziesz tutaj:

Zakładanie konta MCL Podłączenie konta POL-on 2.0 do MCL (dla administratora)