Dla zatwierdzonych opisów wpływu system daje możliwość zmiany ich kolejności (w ramach danej dyscypliny i rodzaju), która będzie uwzględniona podczas ewaluacji.

Formularz zmiany kolejności opisów wpływu

Jeśli wprowadzona kolejność będzie nieprawidłowa (będzie zawierać zdublowane wartości lub wartości niestanowiące ciągu kolejnych liczb naturalnych), system wyświetli komunikat błędu. Natomiast jeśli wartości będą prawidłowe, system pozwoli na ich zatwierdzenie.

Lista opisów wpływu po zmianie kolejności