Po zalogowaniu się do modułu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, kliknij w kafelek z Planem rzeczowo-finansowym. Wymagane posiadanie roli INST_FIN.

Po wejściu w szczegóły, jeśli będziesz chciał od razu pobrać szablon sprawozdania system wyświetli komunikat o konieczności uzupełnienia danych dotacji: „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji.” Aby to zrobić, wybierz zakładkę Dotacje.

Po kliknięciu, wyświetli się formularz pozwalający uzupełnić dane dotacji.

To bardzo ważny krok, ponieważ dane dotacji wprowadzone w powyższym formularzu pobierają się do szablonu sprawozdania.

UWAGA! W sekcji „Dotacje” należy uzupełnić wszystkie pola. W przypadku jeśli uczelnia nie otrzymała danej dotacji w odpowiednim miejscu należy wpisać „0”.

Jeśli już uzupełniłeś i zapisałeś dane dotacji możesz pobrać szablon sprawozdania, żeby wprowadzić wymagane dane do pliku Excel.

Proces związany z importem sprawozdania, zatwierdzaniem i wysyłaniem do ministerstwa przebiega dokładnie tak jak w przypadku sprawozdania z wykorzystania subwencji. Więcej na temat składania sprawozdnia znajdziesz tutaj.