Prezentowane wyniki pochodzą z roku 2017. Zaprezentowany wykaz dotyczy podmiotów i kategorii z dnia przyznania tych kategorii. Od tego czasu mogły zajść zmiany w nazwach jednostek lub ich przekształcenia.

Plik do pobrania z wykazem kategorii naukowych 2017/2021