Aby usunąć kandydata na doktora z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora w twojej instytucji, wejdź w szczegóły danej osoby.

Kliknij w przycisk „Usuń kandydata” w prawej górnej części ekranu. Przycisk ten jest widoczny bez względu na to, w której zakładce aktualnie jesteś.

Pojawi się okno dialogowe, w którym system prosi cię o potwierdzenie swojej decyzji. Jeśli jesteś jej pewien, kliknij w przycisk „Tak”.

Uwaga! Usunięcie osoby ubiegającej się o stopień doktora jest czynnością nieodwracalną. Powoduje ono usunięcie wszystkich wprowadzonych wcześniej danych tej osoby.

 


Zobacz też:

Skreślenie doktoranta Usuwanie danych kształcenia

 

Zakończenie kształcenia Zawieszenie kształcenia

 

Dane osobowe kandydata na doktora