Sprawozdanie finansowe składają uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych, tj.

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. Akademia Ignatianum w Krakowie,
  3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,
  5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz
  6. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

 

Uwaga! Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.

Szablon sprawozdania jest dostępny do pobrania w systemie POL-on po zalogowaniu, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, dla osób z rolą INST_FIN.

Szczegółowy opis procesu znajduje się w osobnym wpisie Pomocy.

 

Podstawa prawna:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Art. 350. 1-3.
  • Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1-3.