UWAGA:  Zgodnie z komunikatem przedłużenie przez ministerstwo terminu sprawozdawczego dla formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2022 do 14 marca 2022 r. nie dotyczy danych z części 3. Należy je przekazać w terminie do 28 lutego 2022 r., ponieważ zawiera on dane dotyczące składnika projektowego algorytmu.

Podmioty zobowiązane do przekazania danych

Podmioty zobowiązane do przekazania danych z części 3 do ministerstwa to 9 uczelni IDUB:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Możliwość  dodawania raportu jest zależna od posiadanych uprawnień użytkownika w danym podmiocie.​

Proces dodawania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Wymagane role dostępu:

 • INST_PR_SPR – rola edycyjna, która umożliwia dodanie pliku do zestawienia i pobranie go
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – rola podglądowa, która pozwala na pobranie pliku

Termin złożenia raportu w module: 28 luty 2022 r.

Ścieżka pracy

Aby wgrać dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji część 3 w Zestawieniu dokumentów przekazanych do ministerstwa wprowadzić dane do formularza:

Możesz też skorzystać z właściwego formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. W tym celu musisz mieć wypełnione dane w części 1 i 2 (choćby częściowo). Zatwierdź dane w celu pobrania ich do pliku. Po pobraniu pliku sprawozdania usuń z arkusza część 1 i 2. Uzupełnij informacje z części 3.

(Aby ponownie wyedytować formularz w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, np. w celu uzupełnienia części 1 lub 2, będziesz musiał cofnąć zatwierdzenie i wróć do edycji).

Wgraj uzupełniony plik z danymi części 3 zgodnie ze ścieżką pracy w module Dokumenty. Do formularza z danymi części 3 załącz podpisane oświadczenie o zgodności danych wprowadzonych do formularza ze stanem faktycznym:

Ponieważ są to dwa dokumenty, przed załączeniem spakuj je do formatu ZIP.