Skorzystaj z możliwości korekty, jeśli w danych kształcenia pojawił się błąd, który należy poprawić. Ta operacja nie służy do rejestrowania zmian, które faktycznie zaszły w kształceniu doktoranta.

Aby skorygować dane kształcenia wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji. Kliknij w „Koryguj dane kształcenia”.

Formatka danych kształcenia otworzy się w trybie do edycji. Możesz dokonać korekty w dowolnym polu. Na koniec zatwierdź poprawki za pomocą przycisku „Zapisz”.

Zwróć uwagę, że nie ma możliwości dodania w trybie korekty „Daty skreślenia” i „Daty zakończenia”. Aby je dodać, musisz wybrać dedykowane do tego akcje: „Skreśl z listy doktorantów” lub „Zakończ kształcenie”. Są to bowiem zmiany stanu kształcenia doktoranta, a nie korekty błędnych danych.

Na poniższych grafikach, dla przykładu, korygujemy program kształcenia. Zamiast programu pn. „Program Prawo i Administracja” wybieramy „Program Prawo”. W związku z tym, wyczyszczeniu ulega również dyscyplina, którą powinniśmy wskazać ponownie.

Korekta w zakresie programu kształcenia oznacza, że doktorant od początku kształcił się na podstawie „Programu Prawo”, a tylko omyłkowo miał początkowo wskazany inny program.

 

 


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Historia zmian kształcenia

 

Usuwanie kształcenia Zmiana programu kształcenia