Uzupełnienie danych studentów rejestrowanych w ubiegłych latach możliwe jest w starej aplikacji.

Aby uzupełnić dane studenta, który nie był rejestrowany w roku akademickim 2019/2020 należy wykonać poniższe czynności.

W starej aplikacji w module „Studenci” wybierz „Wykaz studentów”. Korzystając z formatki wyszukiwania wybierz rok akademicki, w którym chcesz wprowadzić dane. Następnie kliknij „Kryteria dodatkowe”, aby rozwinąć formatkę. Wpisz dane studenta, np. imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu identyfikacyjnego. Wybierz przycisk „Szukaj”.

Przejdź do danych studenta klikając w jego nazwisko.

Aby edytować dane studenta kliknij przycisk „Edytuj dane”. Wybierz zakładkę, w której chcesz dokonać zmiany. W zakładce „Imię, nazwisko i płeć” możesz na przykład zarejestrować zmianę nazwiska studentki po ślubie/rozwodzie. W zakładce „Dane identyfikacyjne” możesz dokonać zmiany  dokumentu identyfikacyjnego, na przykład zarejestrować nowy numer dowodu studenta.

Skorzystaj z przycisku „Zmień”, aby edytować dane.

Akcją „Koryguj” (ikona koła zębatego/gwiazdki) możesz poprawić błędnie wprowadzone dane osobowe lub identyfikacyjne, np. literówkę.

Aby dodać datę zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów rozwiń dane dotyczące kierunku studiów, klikając w „+”. Następnie wybierz przycisk „Koryguj”.

Uzupełnij dane: datę ukończenia studiów lub datę skreślenia z listy studentów, nazwę uzyskanego tytułu zawodowego, numer dyplomu. Następnie kliknij przycisk „Zapisz”.